Het kabinet Knetterbruin

Er is een hetze tegen de kleur bruin gevoerd, maar het komende kabinet-Rutte kan voor een rehabilitatie zorgen
Toen de benaming kabinet-Bruin I voor het eerst in de openbaarheid werd uitgesproken, ontstond er onmiddellijk enige ophef. In de Amsterdamse gemeenteraad schijnt CDAer Maurice Limmen briesend te zijn opgesprongen, en dat terwijl er toch een zekere gelatenheid spreekt uit de aanduiding. Wie het heeft over kabinet-Bruin I, houdt rekening met een kabinet-Bruin II, of zelfs met Bruin III.

De vorig jaar overleden etnoloog Claude Lvi-Strauss (1908-2009) heeft eens de stelling geponeerd dat de onderverdeling der wetenschappen min of meer toevallig is. Aan onze universiteiten wordt natuurkunde, sociologie en recht gedoceerd, maar je kunt je volgens Lvi-Strauss ook een wetenschap voorstellen die bosvruchten of de kleur bruin tot onderwerp van studie heeft. De gedachte is dat elke samenleving haar eigen aandachtspunten ontdekt en expertise verzamelt op terreinen die zij nodig heeft voor haar voortbestaan.

Bron(nen):   De Volkskrant