Maxiempje, Maxiempje!

Vandaag is er in Utrecht een CDA-congres, maar de werkelijke CDA’ers zullen er ontbreken. Balkenende is een weekendje naar Parijs, Ernst Hirsch Ballin geeft de voorkeur aan een lezing in een zaaltje in het land en Ab Klink heeft gewoon geen zin in die dikke kop van Hans Hillen. Waar zouden Ab en Hans het over moeten hebben? Over het feit dat Ab jaren oprecht zijn best deed om uit oogpunt van volksgezondheid de horeca rookvrij te krijgen, terwijl Hillen zich door de tabaksindustrie liet betalen om dat tegen te gaan?

Lees verder in NRC Handelsblad

Bron(nen):   NRC Handelsblad