Bootvluchtelingen zijn feitelijk een miniem stroompje

De mens beweegt, en de meeste migranten hebben geen problemen. Slechts een kleine onderklasse komt in handen van criminelen. Hoe dichter de grens, hoe sterker die maffia is. Er is een migratiecrisis. Drijvende kinderlichamen in de Middellandse Zee bewijzen het. De uitgemergelde Burmezen die maandenlang moedwillig opgesloten ronddobberen in de Golf van Bengalen bewijzen het. De massagraven in Thailand en Maleisië bewijzen het, en het massagraf dat de Middellandse Zee is geworden, bewijst het ook.   Lees verder bij Trouw