Sybrand Buma legt uit waarom we op hem moeten stemmen

Aan u, voor jou, Nederland is een mooi land. Om te wonen, te werken en te leven. En toch zijn veel mensen bezorgd. Misschien u ook. Over de crisis en de toekomst, maar ook over de vraag hoe we met elkaar omgaan. Iedereen kent de voorbeelden. Scholen en ziekenhuizen die te groot zijn om de leerlingen en patiënten nog te kennen. Bankiers voor wie de bonus belangrijker is dan de klant. Mensen die meer aan zichzelf denken dan aan de ander. We zien grof gedrag op straat, op het werk en in het verkeer. Voorbeelden van een doorgeschoten ik-cultuur. Daar komen de gevolgen van de economische crisis nog eens bovenop. Vertrouwde zekerheden als een vaste baan, een eigen huis of een zorgeloze oudedag staan plots op de tocht. Die twijfel raakt mensen diep en vraagt om verstandige keuzes van de politiek om het vertrouwen in de samenleving te herstellen. Deze brief is mijn boodschap voor u. Mijn ideale samenleving is als een gezin. Waar mensen om elkaar geven, elkaar beschermen, voor elkaar opkomen en grenzen stellen als dat nodig is. Die waarden hebben veel mensen van huis uit meegekregen, maar zijn we in deze tijd verloren. Ik geloof dat we er samen uit kunnen komen. Als we kiezen voor elkaar. Als we kiezen voor werk, gezin en samenleving. Als we kiezen voor een nieuw Nederland. Een eerlijk Nederland. Waar mensen weer rekening met elkaar houden. De maatschappij is meer dan het begrotingstekort. We moeten de problemen oplossen door moeilijke maatregelen niet uit de weg te gaan, zolang we de lasten daarvan eerlijk verdelen. Iedereen doet mee. Maar even belangrijk is dat we het gesprek met elkaar aan gaan over de samenleving. Hoe gaan we met elkaar om? Wat mogen we van elkaar verwachten? En wat niet? Wat nodig is, is een debat over een nieuwe moraal. De inhoud spreekt voor zich. Als je belasting betaalt, moet de overheid verstandig met dat geld omgaan. Als je je aan de regels houdt, mag je erop rekenen dat misbruik wordt aangepakt. Als je spaart voor later, moet de bank dat geld zorgvuldig beheren. Als je anderen respecteert, mag je ook op begrip rekenen voor je eigen situatie. En wie zich inzet voor de samenleving, verdient steun van de overheid. Is dit haalbaar? Ja, ik ken talloze mensen die samen bergen verzetten. Elke dag weer. Voor een veilige buurt of voor het zwembad dat ze samen open houden. Voor de kerk of de sportvereniging. Het nieuwe Nederland is van hen. Van de ouders, kinderen, buren en mantelzorgers, die voor elkaar zorgen. Van de leraar, de politieagent en de wijkverpleegster, die elke dag werken aan een betere wereld. Ik wil ruim baan voor de inzet, initiatieven en ambities van mensen die hun verantwoordelijkheid nemen. Mensen zoals u en ik. Mensen van goede wil. Die kunnen op mijn steun rekenen. Dat is mijn opdracht in de politiek. Samen met u wil ik bouwen aan een samenleving waarin goed gedrag weer de norm is. Iedereen doet mee, heeft oog voor de ander en respect voor elkaar. Niemand leeft alleen voor zichzelf. Samen kunnen we meer. Die keuze kunt u woensdag maken: Stem CDA.

2 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Jannie Ooms

  Geen slechte vent, die Buma. Integer, denk ik. Maar hij heeft de uitstraling van een natte krant. Ik kies, strategisch, voor de eerste keer van mijn leven CDA. Maar dan wel op Mona Keyzer.

 2. sveva

  Elk individu weet dat alleen door samen te werken er meer te bereiken is. Alleen sterke individuen die samenwerken maken de samenleving sterker. Volgens het CDA is Nederland meer. O ja, vertel. U bent voor zelfredzaamheid, daar is niemand op tegen. Maar bent u ook voor zelfbeschikkingsrecht.

  Daarnaast kan ik op uw website niet vinden waar het CDA nu echt voor staat. Wat losse kretologie zonder enige samenhang. Alle partijen zijn voor een sterke samenleving, met goed onderwijs, zorg, werkgelegenheid, zelfredzaamheid, enzenz.

  Waarin onderscheid u zich. Niets. Daarnaast predikt u de moraal. Het begrip moraal (of zeden) geeft de handelingen en gedragingen aan die in een maatschappelijke context als correct en wenselijk worden gezien. Maar ‘wat is een goede moraal? Een universele moraal heeft de pretentie altijd en overal te gelden. Iets is immoreel als het ingaat tegen de wetten van de ethiek.

  Nu bent u al decennia aan de macht. De moraal wordt mede ondersteunt door wet- en regelgeving, die volgens mij door de ministers/2ekamer/1ekamer wordt geinitieerd / bekrachtigd.

  Laat me raden. Na de verkiezing sluit u de rijen met VVD en PVV met als excuus dat het CDA haar verantwoordelijkheid neemt? Moraal staat bij het CDA vooral voor aan de macht blijven. Moraal is niet voor ons soort mensen, maar vooral iets voor anderen, toch?

  Niets is wat het lijkt.

Reacties niet toegestaan