Met deze brief neemt Van Klaveren afscheid van de PVV

HET RUMOER
vrijdag, 21 maart 2014 om 16:43
welingelichtekringen header 1
"Dag allen, Hierbij laat ik weten de fractie te verlaten. Na lang wikken en wegen ben ik tot de conclusie gekomen dat de weg die wij als Partij voor de Vrijheid bewandelen inmiddels vruchteloos is geworden. De passie en 'drive' om mij voor 100 procent in te zetten is (om verschillende redenen, ook privé) langzaam minder geworden. De partij is niet meer de organisatie die het was toen ik in 2006 mijn interesse kenbaar maakte (toen nog Groep Wilders). Op verschillende terreinen zijn we opgeschoven in een richting die niet de mijne is. De relatief linkse sociaal-economische agenda heb ik vanaf 2010 altijd op de koop toegenomen omdat onze visie op immigratie en veiligheid voor mij leidend was. Het aan de kaak stellen van problemen die vaak onbespreekbaar zijn voor anderen en het laten klinken van een geluid uit de samenleving dat vaak onterecht genegeerd wordt is een dankbare taak. Maar de afgelopen periode is onze manier van politiek bedrijven contraproductief geworden. Niet de oplossingen voor grote vraagstukken als de multiculturele samenleving (toenemende invloed van de islam), veiligheid en een almaar groeiende overheid (nationaal en supranationaal) lijken (wellicht onbedoeld) nog langer centraal te staan als doel, maar het groeien in zetelaantal en het genereren van media-aandacht. Dit is uiteraard een onderdeel van 'het spel' maar het is niet mijn drijfveer om actief te zijn in de politiek. Het meer en meer naar de achtergrond verdwijnen van toelichting, uitleg en verdieping van standpunten o.a. m.b.t. immigratie/integratie en islam (met als recent voorbeeld "minder Marokkanen" in plaats van islam) is daar een voorbeeld van. Willen we van Nederland echt een beter land maken en zorgen dat de vrijheden die we nu kennen beschermd worden tegen kwade invloeden die haar bedreigen (o.a. het cultuurrelativisme, de groeiende invloed van de islam maar zeker ook de EU) dan is onze confrontatie-politiek niet langer effectief. Het doorgroeien en het bedrijven van volwassen politiek (zonder per definitie afbreuk te hoeven doen aan de scherpte) is niet gelukt en zal als gevolg van verschillende oorzaken ook niet gebeuren. Helaas. Als eenmansfractie zal ik trachten het verstomde geluid uit 2006 weer te laten klinken. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk danken voor de inzet en samenwerking in de afgelopen jaren en wens jullie persoonlijk het allerbeste toe. Van moddergooien zal geen sprake zijn. Joram"