Beste voorspeller van een scheiding: ruzie over geld

Alle paren maken van tijd tot tijd ruzie, dat is normaal en logisch. Maar als die ruzies (meestal) gaan over geld, dan is dat een slecht voorteken. "Ruzies over geld zijn veruit de beste voorspellers van scheidingen," zegt onderzoekster Dr. Sonya Britt. "Niet de ruzies over kinderen, over seks, over schoonouders, of over iets anders. Ruzie maken over geld is het gevaarlijkst." Ze gebruikte voor haar onderzoek de gegevens van 4500 stellen. "Wat opviel was dat het er niet toe doet hoeveel mensen verdienen of bezitten. Alle groepen maken ruzie over geld en voor alle groepen is het een slecht voorteken." Zij ontdekte dat geld-ruzies er meer inhakken dan andere conflicten, dat het langer duurt voor alles weer gladgestreken is. "Paren gebruiken bij geldruzies hardere termen en de ruzies duren ook langer".

Bron(nen):   Psych Central