Als we dronken zijn/gedronken hebben vinden we ook onszelf aantrekkelijker

Dat mensen die zoveel hebben gedronken dat het hun denken en doen verandert anderen aantrekkelijker vinden was bekend. Veel halfhartige versierpogingen zijn daarvan het gevolg. En een gevolg is ook dat mannen en vrouwen 's morgens wakker kunnen worden naast iemand waar ze nuchter niets in zien. Maar het blijkt ook andersom te werken. De zelfverzekerde man of vrouw vindt zichzelf na een paar glazen onweerstaanbaar, en denkt ook dat anderen dat denken. En de schuchterder types zien zichzelf ineens als aantrekkelijk. En gaan zich daarnaar gedragen. Dus als je gedrag van beschonken mensen wilt snappen: dit zijn twee aanwijzingen.