Hoe platonisch is een platonische relatie?

Vroeger was het ongewoon, maar nu komen vriendschappen tussen mannen en vrouwen vaker voor. Toch krijg je vaak vragen als: 'Is jullie relatie écht alleen platonisch?' Misschien heb je zelf ook je twijfels: voor mij is het louter vriendschap, maar misschien verwacht de ander er wel meer van? Een nieuw onderzoek legde vriendschappen tussen heteroseksuele mannen en heteroseksuele vrouwen onder de loep en keek ernaar vanuit evolutionair perspectief. Uit een enquête onder 88 vriendenstellen van studenten (die gemiddeld 2 jaar met elkaar bevriend waren) bleek dat de mannen zich meer aangetrokken voelden tot de vrouwen dan andersom, dat mannen de mate waarin de vrouwen zich tot hen aangetrokken voelden overschatten en dat de wens van de man om met de vriendin te daten niet beïnvloed werd door het feit dat hij zelf al een partner had (bij vrouwen was dat wel het geval). De mate waarin een man zich aangetrokken voelde tot zijn vriendin werd ook niet getemperd als hun vriendin een partner had. Vrouwen daarentegen voelden zich minder aangetrokken tot hun vriend als die een partner had. Volgens de onderzoekers sluiten de gegevens aan bij de evolutietheorie: mannen hebben meer te winnen bij meerdere kortdurende seksuele contacten, terwijl vrouwen, die meer te investeren in een lange relatie in het belang van hun nakomelingen, selectiever zijn. Dat waren studenten. Hoe zit het met een wat oudere steekproef (gemiddelde leeftijd 37) die voor het merendeel getrouwd waren (90%)? In die groep was de aantrekkingskracht minder, behalve bij de singles. Die gedroegen zich net als de 19-jarigen. De aantrekkingskracht tussen vrienden wordt vaker gezien als een complicatie dan als een voordeel, al is dat voor mannen minder het geval dan voor vrouwen. Voor veel mensen betekent het zich aangetrokken voelen tot de platonische vriend(in) dat ze minder tevreden zijn over hun relatie met hun partner.

Bron(nen):   BPS Research Digest      

2 Reacties Doe mee met de discussie →


  1. Freek Op 't Einde

    oud nieuws. was al drie maanden geleden in het nieuws

  2. Gekke Gerrit

    Vrouwen kunnen vrienden zijn met mannen. Mannen niet met vrouwen. Mannen hadden met de ‘vriendin’ geslachtsgemeenschap willen hebben maar zijn in een vriendenstadium geraakt of de ‘vriendin heeft al een relatie. Helaas..

Reacties niet toegestaan