Gaan rijke mannen vaker vreemd?

Twee Chinese studies wijzen erop dat heteroseksuele mannen die zichzelf als rijk beschouwen minder vaak tevreden zijn met het uiterlijk van partner en eerder geneigd zijn om contact te zoeken met andere vrouwen. Onderzoekers van de Beijing Normal University vroegen aan 182 studenten of zij zichzelf als meer of minder vermogend beschouwden dan gemiddeld. Dit idee werd nog versterkt door de studenten te vragen om aan te geven tot welke categorie hun inkomen behoorde. De 'rijke' studenten kregen meer categorieën te zien die lager waren dan hun inkomen en de 'arme' studenten meer categorieën die hoger waren. Daarna werd aan alle deelnemers gevraagd hoe tevreden zij waren met de aantrekkelijkheid van hun partner. Mannelijke studenten die dachten dat ze het financieel goed voor elkaar hadden, waren minder tevreden over de aantrekkingskracht van hun partner dan mannelijke studenten die dachten dat ze er financieel minder goed voorstonden. Bij vrouwen had dit geen merkbaar effect op hoe knap ze hun partner vonden. In een tweede studie werd nagegaan of 'rijke' studenten eerder contact met een andere potentiële partner zouden zoeken dan 'arme' studenten. Bij mannelijke studenten was dit inderdaad het geval. Bij vrouwelijke studenten ook, maar bij hen was het verschil tussen 'rijk' en 'arm' minder groot.

Bron(nen):   Psychology Today