Alleenverdienende mannen kunnen beter hun huwelijk nog wat rekken

Als je nu scheidt en je hebt het hoogste inkomen of je bent kostwinner, dan is er de kans dat je nog 12 jaar alimentatie voor je partner betaalt. Dat wordt drastisch anders Vanaf 2020 hoeft de partner met het hoogste inkomen nog maar de helft van de periode van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar, partneralimentatie te betalen. Uitzonderingen zijn er voor 50-plussers in een langdurig huwelijk en ouders van kinderen onder de 12. Daarmee wordt de alimentatieplicht flink verkort, want nu betaalt iemand vaak nog twaalf jaar alimentatie aan zijn of haar ex.

Voortaan hoeft aan een ex nog maar de helft van de periode van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar, alimentatie te worden betaald.

Waarschijnlijk zal het gelden voor alle scheidingen die na 1 januari 2020 worden aangevraagd.

Als je recht denkt te hebben op partneralimentatie moet je de scheiding snel in gang zetten en als je moet betalen kun je beter even wachten.