DWDD bereikt dieptepunt

DWDD wist geen raad met de paus. Er was een pater uitgenodigd die nooit mocht uitpraten en steeds werd uitgelachen. En als tweede deskundige was er Frénk van der Linden. Twitter: Frénk van der Linden als deskundige inzetten, is afkeer van inhoud Jullie hebben geen idee hoe blij ik ben dat ik niet meer kijk. Scheelt hoop ergernis. Priester wordt keihard uitgelachen en en mag geen zin uitspreken. Als er geen interesse is, nodig 'm dan niet uit. Dieptepunt in geschiedenis van #dwdd. Vuil staaltje pestgedrag van macho hetero's tegenover priester. Slecht voorbeeld doet slecht volgen.

29 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Marc de Hond

  Ehm… Hier zie ik ‘Twitter’ als bron staan. Maar moet er dan niet bij staan WIE het op Twitter heeft geplaatst?

  Dit is niet de officiële mening van Twitter, neem ik aan – maar blijkbaar 4 tweets van willekeurige mensen

 2. Korné Soldaat

  Dat DWDD een dieptepunt bereikt, hoeft toch niet te betekenen dat WEL.NL dit voorbeeld direct zou moeten volgen?

 3. Prikker

  Als je gewoon geen DWDD meer kijkt, scheelt dat je een heleboel irritaties.
  Niet alleen wat dit onderwerp betreft.

 4. janneke123

  Nou, met DWDD ben ik al jaren klaar en met name met die misselijk lachende van Nieuwkerk.
  Wat een eng mannetje is dat. Respect voor zijn gasten is hem volledig vreemd.

 5. Edward_II

  Het is juist een teken van vooruitgang als we op tv eindelijk kunnen uiten hoe belachelijk religie is. De fantasie dat een kosmische zombie die zijn eigen vader is je eeuwig laat leven als je symbolisch zijn lichaam eet en hem telepathisch vertelt dat je hem accepteert als je meester, zodat hij een kwade kracht uit je ziel kan halen die daar is omdat een ribvrouw door een pratende slang omgehaald werd om van een magische boom te eten, is zo absurd dat het alle ridicule verdient die het krijgt.

  • DutchBag

   Zolang er nog zoveel ruimte onbeantwoord blijven(waardoor ontstond de big bang en waardoor datgene wat de big bang creëerde? enz.) heeft iedereen met een mening een geloof (daaronder valt ook wat jij hebt).

   Ik ben zelf van mening dat de bijbel et c gewoon verhalen geschreven zijn met een soort van moraal. (Iets dat heel dicht de term “sprookje” nadert).

   Mensen vinden daarnaast steun in hun religie, Zo kan het bijvoorbeeld nog al een enge gedachte zijn dat er niets is na de dood.

   Maargoed wij weten niet alles dus heb je mijns inziens niet echt het recht om religies te bashen.

   (in antwoord op Edward_II)
   • Edward_II

    Rationele mensen hebben een mening aan de hand van feiten en bewijzen en hebben er geen probleem mee om waar die feiten en bewijzen er niet zijn te zeggen: “Ik weet het niet”; dit in tegenstelling tot religie, dat suspensie van ratio en blinde acceptatie van volledig ongefundeerde absurditeiten vereist.

    Het houden van slaven, het stenigen van ongehoorzame kinderen en bruiden die niet kunnen bewijzen nog maagd te zijn, het uithuwelijken van slachtoffers van verkrachting aan hun verkrachters en het bedreigen van kinderen met oneindige marteling, om maar een greep te doen uit de bijbel, hebben weinig met moraal te maken.

    (in antwoord op DutchBag)
    • DutchBag

     Ik zie ook nergens waarin dat echt geadviseerd wordt.

     Moet bekennen dat ik doelde wel op zoiets als 10 geboden en het idee van een God en en hiernamaals. Maarja je hebt denk ik wel een punt :p.

     Toch zeg ik niet dat het allemaal even goed is en neemt het niets weg van het feit dat er zoveel relevante vragen onbeantwoord zijn op dit moment. Jah de evolutietheorie en big bang zie ik als feiten; misschien moeten (nieuwe) religies wat meer mee met de tijd. Maar als je voldoende out of the box kunt denken is elk conclusie behalve “ik weet het niet” een foute.

     (in antwoord op Edward_II)
     • Edward_II

      Slavernij: Leviticus 25:44-46, Exodus 21:2-21, Efeziers 6:5, 1 Timoteus 6:1-2, Lucas 12:47-48
      Kinderen stenigen: Deuteronomium 21:18-21, Exodus 21:15, Spreuken 20:20, Leviticus 20:9
      Bruid die haar maagdelijkheid niet kan bewijzen stenigen: Deuteronomium 22:20-21
      Slachtoffer verkrachting uithuwelijken aan haar verkrachter: Deuteronomium 22:28-29

      De 10 Geboden zijn ook een belediging voor het intellect en de moraal. Ten eerste zijn er twee versies in de bijbel, die significant van elkaar verschillen. Daarnaast hanteren de diverse kerken verschillende vertalingen, meestal foute.
      De eerste vier geboden zijn pure zelfverheerlijking van de god van de bijbel, de vijfde is halfslachtig want vergeet te zeggen dat ouders ook hun kinderen goed moeten verzorgen en opvoeden, dat moord en diefstal fout zijn is een open deur, echtbreken is inmiddels alom aanvaard, valse getuigenis is fout maar roddel en laster blijkbaar niet en de laatste, begeerte, zit fundamenteel in de mens dus dat verbieden is absurd.

      Zaken als verkrachting, marteling, oorlog, oplichting en vernieling waren daarentegen blijkbaar niet de moeite waard om iets over te zeggen. Bovendien overtreedt god in de bijbel al zijn eigen geboden.

      Iedere religie is in beginsel een geëxternaliseerde angst voor de dood, dus dat de bijbel een voortbestaan na de dood belooft is vanzelfsprekend.

      (in antwoord op DutchBag)
     • DutchBag

      Mooi verwoord, toch zou ik het woord “belachelijk” niet in de mond nemen.

      (in antwoord op Edward_II)
     • Edward_II

      Hierin verschillen we, met alle respect, van mening. Kan jij je lachen inhouden als ik je vertel dat vleermuizen vogels zijn, dat ezels kunnen praten, dat de aarde plat is en dat insecten vier poten hebben? Lijkt me bijzonder moeilijk! En al deze dingen staan in de bijbel.

      Laat ik duidelijk zijn: ik vind het geloof belachelijk, niet de gelovigen. De meeste gelovigen zijn goede mensen en verstandig genoeg om de meest immorele en belachelijke zaken uit de bijbel naast zich neer te leggen. Helaas zijn ze als kind te zwaar geïndoctrineerd om het hele boek van zich af te kunnen schuiven.

      (in antwoord op DutchBag)
     • DutchBag

      Ach veel sprookjes/sages hebben dat soort on”geloof”waardige dingen.

      Ik zie niet in dat het mogelijk is om een geloof belachelijk te vinden zonder de gelovigen daarin belachelijk te vinden.

      (in antwoord op Edward_II)
     • Jaw

      Edward maakt volgens mij de fout door te zeggen dat religie belachelijk is terwijl je de kerk bedoelt en later in je betoog de bijbel (als zijnde de christelijke kerk). Het geloof in een God kan los staan van een bestaande kerk ! Religie wordt gedefinieerd als het geloof in een God (of goden) of het zoeken naar zingeving waarbij een God centraal staat EN in bredere zin ook alles wat met spiritualiteit te maken heeft (!), een kerk is een religieus (menselijk) instituut dat ideeën of een overtuiging heeft over het leven en God. Als je religie belachelijk acht dan zeg je feitelijk dat je iedere gedachte over de zingeving van dit leven (hoe dat er ook uit ziet) belachelijk vindt, dat zou zeer triest zijn.. Als je vindt dat de katholieke kerk een instituut is dat er een belachelijke mening op na houdt dan zeg je iets heel anders (en dan ben ik met je eens, zie mijn andere post).

      (in antwoord op DutchBag)
     • Edward_II

      “Als je religie belachelijk acht dan zeg je feitelijk dat je iedere
      gedachte over de zingeving van dit leven … belachelijk vindt”
      Dat is een non sequitur.

      Of religie nu georganiseerd of individueel beleden wordt doet weinig af aan het fenomeen. Iedere andere visie kan bediscussieerd worden op basis van feiten en argumenten; alleen religie claimt immuniteit van rationele benadering. Hoe je het ook wendt of keert, religie komt altijd neer op cirkelredenering en special pleading, oftewel drogredenering.

      (in antwoord op Jaw)
     • Jaw

      Je kapselt je mening in met termen alsof het de harde waarheid is zonder toelichting (‘religie komt altijd neer op..’). Het gaat om jouw mening die duidelijk voorkomt uit een sterke aversie tegen alles wat met religie en spiritualiteit te maken heeft en je sterke voorkeur naar rationaliteit. We zijn wat afgedwaald van het oorspronkelijke thema omdat mijns inziens de opvattingen van de katholieke kerk (met name het celibaat) belachelijk werden gemaakt en niet zozeer religie in het algemeen. Die behoefte voel jij wel. Dat is prima omdat ik graag veel meningen hoor om zo mijn eigen visie te vormen. Als ik je mag aanraden om je eens te verdiepen in spiritualiteit dan wil ik je aanraden het volgende boek te lezen: ‘Proof of heaven’ van de Amerikaanse neurochirurg Alexander (New York Times bestseller, betreft een sceptische wetenschapper die een bijna-dood-ervaring heeft). Interessante aspecten uit dit boek (uiteraard de mening -ook al is het hier niet zozeer de mening maar de ervaring – van de schrijver): het bewustzijn bestaat ook voort los van het lichaam en de schrijver ervaart een veel hogere vorm van bewustzijn tijdens deze ervaring. Een aantal andere en wellicht nog belangrijkere aspecten worden in het boek beschreven. Ik hoop dat je de tijd neemt om te kijken of het boek interessant voor je is. Groet.

      (in antwoord op Edward_II)
     • DutchBag

      +1 maar, er zijn ook mensen die beweren dat dit soort ervaringen komt door chemische reacties in je hersenen. Maar ik heb het boek nog niet gelezen, zal dat zeker doen, food for thought, thanks (ondanks dat het niet aan mij gericht was). We blijven nog wel even aan de gang zo :p.

      (in antwoord op Jaw)
     • Edward_II

      Leuk toeval dat je het boek van Eben Alexander er bij haalt. Het is een prachtig voorbeeld van religieus waandenken in een anderszins gezond denkend mens.
      Medici zijn de groep wetenschappers met de meeste gelovigen. De vermoedelijke oorzaak is dat ze zo veel menselijk leed zien en dat proberen te rationaliseren. Alexander illustreert dat prachtig in zijn verhalen over patiënten met hersentumoren etc. en zijn argumentatie voor de noodzaak van kwaad als bijproduct van vrije wil. In zijn drang naar een zin voor het immens vele langdurige ondraaglijke lijden moet hij wel een hiernamaals aannemen waarin dat wordt gecompenseerd.

      Zodra Alexander komt met de verklaring voor donkere materie en donkere energie die hij claimt te hebben ervaren tijdens zijn BDE wordt wat hij schrijft wetenschappelijk interessant; tot die tijd blijft de meest voor de hand liggende verklaring dat hersenen die oververhit zijn en tekort aan zuurstof hebben bijzondere hallucinaties produceren.

      (in antwoord op Jaw)
     • DutchBag

      Trek de conclusies die je wil, maar ik moest sequitur googlen :p. Ik snap (nu) wat je bedoelt.

      Ik ben van mening dat je hier fout zit.
      Je kunt je afvragen hoe rationeel rationeel is met het (helikopter-view) kleine beetje feiten dat wij voor alsnog ter beschikking hebben.
      Ik denk niet dat de meeste mensen tegenwoordig de bijbel et cetera heel letterlijk nemen.

      (Waardoor ontstond de Big Bang? Waardoor ontstond dat waardoor het ontstond? (et cetera, maar misschien komt er vroeg of laat een antwoord die de latere vragen redundant maakt) dit zijn de relevantere vragen, vermoed ik)

      (in antwoord op Edward_II)
     • DutchBag

      Inderdaad. Ik heb wel het vermoeden heb dat een groot deel van de “gelovigen” meer agnostisch en ietsistisch zijn en dat het geloof meer een “hopen op” is, vaak gevoed door verschillende omgevingsfactoren; veel mensen hebben automatisch een bepaalde religie vanwege hun ouders. Nu ik er zo over nadenk vind ik religieuze scholen ook niet helemaal terecht.

      Ik vind het beter en logischer wanneer er vakken zijn die (met name de meest gangbare/bekende) geloven en mogelijkheden op verschillende manieren belichten (breed genomen valt eigenlijk alles onder “geloof”, aangezien er geen absolute zekerheid is). Hierdoor wordt de jeugd een betere mogelijkheid geschonken om voor zichzelf er over na te denken.

      (in antwoord op Jaw)
     • Edward_II

      Sprookjes, sagen en mythes worden niet geclaimd het woord te zijn van een onfeilbaar bovennatuurlijk fenomeen.
      Met je laatste zin raak je zeker de kern van een probleem: voor iedere andere mening die mensen hebben kan ik die mening absurd vinden zonder dat die persoon dat onmiddellijk als een persoonlijke belediging zal ervaren, behalve als het om religie gaat. Het probleem zit dus niet in de afwijzing, maar in het afgewezene.

      (in antwoord op DutchBag)
     • DutchBag

      Je hebt gelijk; ik beredeneerde vanuit mijn eigen perspectief in zo een situatie. Ik had moeten zeggen: “ik vind dat je gelovigen belachelijk vindt als je hun geloof belachelijk vindt.”.

      (in antwoord op Edward_II)
 6. Tayelrand

  Er zit een uitknop op de tv. Of beter nog; gooi die hele tv de deur uit! Mijn laatste tv ontplofte een jaar of 10 geleden en ik zag dat als een teken van boven ;).

 7. jan bosscher

  Ik kreeg zelfs medelijden met die vreselijke katholieke man.

 8. Loobs

  Stamtafel met steeds dezelfde toffe jongens en hun kroegpraat. Genant en oppervlakkig. Tijd voor iets nieuws.

 9. Martin van Apeldoorn

  heb deze aflevering gezien ronduit schandalig, om in bijzijn van een geestelijke de paus continu voor schut te zetten, en een achterlijke die alleen maar over sex praat en dan steeds inzoomen op de geestelijke om zijn reactie…..ben ook klaar met DWDD

  • Loobs

   Ach, Jan Mulder… die man houdt inderdaad, zoals wel meer mannen in een overmidlifecrisis, krampachtig vast aan wat z’n leuter nog voor ‘m kan betekenen. Het is ook niet leuk voor hem dat ‘t allemaal maar minder wordt, natuurlijk. Hij moet wat. Hoe groter de bek, des te kleiner… etc.

   (in antwoord op Martin van Apeldoorn)
 10. Fransbert Schermer

  Respectloos gedrag van presentator die de gast laat bashen. Kritiek op de Paus mag, maar systematisch iemand samen bombarderen is mensontwaardig! Hoef dit niet meer te zien, ben klaar met de Christenpesterij van Vara en, Volkskrant (net opgezegd)!

 11. Jaw

  Niet mee eens !! Het is niet DWDD die een dieptepunt bereikt maar de katholieke kerk ! Vrouwen buitenspel zetten, homo’s wegzetten als tweederangs burgers, kindermisbruik onder de mat schuiven, condooms verbieden (met duizenden doden ten gevolge..), het celibaat, de mensen onwetend houden met heiligen en maagden… en ik zou nog wel even kunnen doorgaan. Het instituut katholieke kerk is een middeleeuws instituut dat zichzelf belachelijk maakt anno 2013 EN een instituut dat nog dermate veel macht heeft dat goed is dat het op deze manier wordt benaderd !

 12. Dead Silence

  Je gaat toch niet in een show zitten waar de presentator antwoord geeft op z’n eigen vragen. En vooral nooit begrijpt waar het om gaat.

Reacties niet toegestaan