Mens en dier: soms de beste vrienden (gifs)

Een hond die hand in hand wil zitten en een omhelzing door een leeuw. Verbazingwekkende beelden van dieren die hun genegenheid voor mensen tonen, of erom vragen.