Waarom de iPad alles zal veranderen

"Meteen toen ik de iPad voor het eerst in handen had, wist ik waar ik hem voor zou gebruiken. Hij zou in de huiskamer liggen, om even mijn mail te controleren, of iets op het Web op te zoeken. HIj zou met me meereizen in plaats van een laptop. En aan de keukentafel zou ik The New York Times lezen. Hij zou mij leren dat heel veel dingen op een computer kunnen zonder toetsenbord. En daarmee zouden alle computers in een klap ouderwets zijn." 
De recensent van Newsweek ziet een revolutie als over een week de iPad in Amerika zijn intreden doet. De interface is volgens Newsweek zo intuïtief dat er eigenlijk geen interface is. Je doet wat je intuïtie je zegt en er gebeurt wat je wil. 
Bladeren met je vingers is logischer dan drukken op de knop 'ga naar de volgende pagina'. Met je vingers een foto uitrekken logischer dan op zoom drukken.
Zie de tweede link voor een voorbeeld van hoe een tijdschrift er uit kan gaan zien. En dan ga je denken dat er inderdaad iets gaat veranderen vanaf volgende week.

Bron(nen):   Newsweek  Readwriteweb