Edmund Burke spreekt

Met een zeker genoegen komen wij weleens terecht op de website Burke's Corner. Ondertitel: 'Burkean reflections on politics, culture and religion.'
Wie de Brit is die dit blog vult, wordt niet vermeld en dat is op een aangename manier geheimzinnig. In ieder geval wordt hier in de geest van de grote Britse schrijver/politicus gepost en dat is dus interessant. 
Deze week konden we onder andere de volgende kop lezen: 'Governments change, Monarchy remains.' In het universum van de rechtgeaarde conservatief is het een plezierige gedachte dat de regering-Brown weliswaar het veld ruimt, maar dat de monarch gewoon op haar troon blijft zitten. Leve de instituties! Of zoals deze erfgenaam van Burke schrijft: "It is a significant reminder that even after 13 years of neo-republican New Labour government, the cornerstone of our ancient constitution remains."
Edmund Burke (1730 - 1797) was een Iers politicus die lange tijd in het Lagerhuis verbleef. Hij maakte faam als redenaar en schroomde niet de dingen bij de naam te noemen. Op enig moment zat hij in het parlement namens het district Bristol en toen de verkiezingen slecht voor hem dreigden te verlopen, schreef hij zijn beroemde 'Speech to the Electors of Bristol.' Boodschap: een politicus dient de 'language of truth and sincerety' te spreken en mag nimmer een politieke opvatting verkondigen die hem op zeker moment het beste uitkomt.
Beroemd werd hij met zijn 'Reflections on the Revolution in France.' Burke was een tijdgenoot van de Franse revolutie en beschouwde radicale omwentelingen als de meest gevaarlijke gebeurtenissen die een land kunnen overkomen. Hij pleitte steeds opnieuw voor de natuurlijke ordening der dingen. Wat onvolkomen was, moest langzaam veranderen met behoud van al het goede. 
Op Burke's Corner wordt bijna dagelijks met afstand naar deze moderne tijd gekeken, voorzien van gepast commentaar.

Bron(nen):   Burke's Corner