De natuur is wreed

The Times beschikt over enkele voortreffelijke tekenaars, maar wij hebben een uitgesproken voorkeur voor Peter Brookes, al was het maar om zijn 'Nature Notes.'
Dat is een onregelmatig verschijnende serie waarbij Brookes zich voor de gedragingen van politici laat inspireren door verschijnselen uit de levende natuur.
Komt dat even goed uit. 
Zoals bekend komen dieren zelden tot inkeer doordat ze hun verstand aanspreken, en is het veelal hun instinct dat ze tot handelen doet overgaan. Waarbij de onderbuik het eigenlijk altijd voor het zeggen heeft.
De tekenaar die aldus te werk gaat, biedt verrassende inzichten in de wereld van de politiek en we kunnen niet wachten tot een Nederlandse politiek tekenaar deze thematiek tot de zijne maakt.
Ga naar de link voor het natuurgeweld van Peter Brookes.

Bron(nen):   The Times