Beste Birgit Donker,

het gekrakeel over uw plotselinge vertrek bij NRC Handelsblad houdt maar niet op. Nu lezen we weer op Villa Media hoezeer de verwarring op de redactie heeft toegeslagen omtrent de schermutselingen tussen directie/hoofdredactie en commissarissen van uw krantenbedrijf.
In dit verband heeft Welingelichte Kringen een verzoek, een verzoekje eigenlijk, want het is echt iets kleins.
Sinds uw aantreden als hoofdredacteur van het roemruchte avondblad hebt u onophoudelijk de enorme kwaliteiten van de krant bezongen. Waar andere mensen gewoon hun werk doen, de een iets beter dan de ander, werden bij NRC werkelijk topprestaties verricht als we uw woorden mochten geloven.
Iedere week opnieuw waren we een trouwe lezer van uw zaterdagse rubriek waarin u vragen van lezers beantwoordde. Die vragen waren meer dan eens kritisch, maar u wist ze allemaal te pareren. Soms waren ze zelfs een beetje onnozel en ook dan gaf u de lezers van repliek. En nagenoeg wekelijks benadrukte u daar hoe goed de NRC wel niet was. Spelling, factchecking, diepgravende analyses, opzienbarende reportages, aandacht voor dit en aandacht voor dat; gewoon wekelijks was u wel gedwongen de lezers op het feit te wijzen dat hun kritische opmerkingen geen pas hadden. NRC bedreef gewoon topjournalistiek volgens de hoogst denkbare standaard.
Eerlijk gezegd vonden we het heel alert toen u enkele weken geleden te gast was in het tv-proramma Buitenhof en u op enig moment moest zeggen wat er nog diende te veranderen aan uw krant. Ja, dat was een lastige, je doet alles al goed en dan moet er toch weer iets veranderen volgens zo'n tv-meneer. Maar u gaf hem van jetje! U zei: we moeten onszelf nog veel meer aanprijzen. Onlangs nog had u de voltallige redactie opgeroepen veel vaker in de buitenwereld te zeggen dat NRC Handelsblad gewoon een fantastische krant is. Zodat de rest van Nederland dit eindelijk ook zou inzien. 
Als gezegd, wij hebben een verzoek.
Op de een of andere manier is nog steeds niet duidelijk of u nou uit vrije wil bent vertrokken of dat u bent weggestuurd door Derk Sauer. Uzelf houdt het op de eerste mogelijkheid in de krant van maandag en dinsdag, maar uit andere bronnen vernemen we dat u gewoon weg moest. 
Hoe zit dat nou precies? Zou u wat dit aangaat gewoon de hoge standaard willen aanhouden die NRC Handelsblad altijd hanteert en zeggen waar het op staat? Voor iemand die jaren achtereen de topjournalistiek van de eigen krant heeft bewaakt, moet dat toch niet moeilijk zijn. 
We zien uit naar uw reactie!

Vriendelijk groetend

Welingelichte Kringen.

Bron(nen):   Villa Media