Je privacy behouden? Neem een andere naam

Er zijn jongeren die zoveel (rare) sporen hebben nagelaten op het internet dat ze wel een andere naam moeten nemen om te kunnen ontsnappen aan hun 'cyber past.' Dat zegt Eric Schmidt, de baas van Google. 
Alles wat ze hebben uitgespookt, wat ze hebben bekend, wat ze van zichzelf hebben laten zien - het kan gewoon teveel zijn om een normaal volwassen bestaan te leiden. Schmidt vindt dat er een mogelijkheid moet komen om sommige jongeren de kans te geven zo een nieuw leven te beginnen.
Hij zei ook dat Google dadelijk zoveel van zijn gebruikers weet, dat het bedrijf mensen kan helpen hun leven te plannen en op allerlei manieren vorm te geven. Hij verwacht dat mensen Google ook daadwerkelijk zullen vragen wat ze (in hun leven) moeten doen.

Bron(nen):   The Daily Telegraph  The Wall Street Joural