Oranjes fluisteren RVD tweets in

Wat is eigenlijk de taak van de Rijksvoorlichtingsdienst (door journalisten ook wel Rijksvoorliegdienst genoemd)?
Fotosessies van Willem-Alexander met zijn gezin organiseren. Maar ook vragen beantwoorden van journalisten, zonder te jokken, zou je denken. Maar sinds de RVD, een overheidsinstantie, in 1965 de officiële woordvoerder van het Koninklijk Huis werd, is er decennialang zelden of nooit op vragen van de pers gereageerd.
Daar is nu verandering in gekomen. De RVD kiest voor de aanval bij vermeende misstappen van de media, schrijft de Volkskrant.

Welingelichte Kringen wees in september op Volkskrantpublicaties over de bouwplannen op landgoed de Horsten in Wassenaar van Willem-Alexander. Afgelopen maandag publiceerde de krant weer een stuk, ditmaal over de aanvraag van een sloopvergunning van de twee boerderijen op het landgoed. Daarop ging de RVD in de aanval met de door Beatrix en Willem-Alexander ingefluisterde tweet: ‘ Zal de Volkskrant een keer ophouden met publiceren van onjuiste info?’
Wellicht spelen frustraties van de Oranjes een rol bij de nieuwe manier van communiceren, maar over de risico’s die ze daarbij lopen is niet goed nagedacht. Als ze blijken te jokken, zitten we wel weer met een politieke crisis.

Bron(nen):   de Volkskrant  Welingelichte Kringen