Kan de hoofdredacteur van de New York Times worden gearresteerd?

De Amerikaanse senator Joe Lieberman vindt dat de Amerikaanse justitie een onderzoek moet doen naar de New York Times. Hij wil weten of of de krant vervolgd kan worden wegens het publiceren van via Wikileaks uitgelekte telegrammen van het ministerie van Buitenlandse zaken.
Als de krant daarvoor kan worden aangeklaagd, wie moet er dan achter de tralies?, vraagt Slate zich af. Uitgever Arthur Sulzberger misschien?
Tot nu toe is onduidelijk welke wet de krant heeft overtreden. Als dat de Amerikaanse Espionage Act is, lopen niet alleen de verslaggevers en redacteuren, maar ook hoofdredacteur Bill Keller een risico.
Maar de Times redacteuren hoeven zich vooralsnog niet veel zorgen te maken: de overheid heeft geen enkele zaak tegen hen, schrijft Slate. Tenzij ze door Wikileaks gelekte berichten publiceren, die de nationale veiligheid in gevaar brengen. Dan moet echter eerst worden aangetoond dat het nieuwsmedium een wet heeft geschonden. Zoals de ‘Comint Statute’, een wet die verbiedt om gevoelige informatie waarvan de toegang wordt beperkt door wet-of regelgeving openbaar te maken. Voor overtreding van die wet staat een celstraf van maximaal 10 jaar.
Maar in een aantal zaken heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof geoordeeld dat de overheid noch een journalist noch een krant kan straffen voor het publiceren van informatie die waar is, nieuwswaardig en rechtmatig is verkregen, behalve als het afdrukken ervan de national belangen direct in gevaar brengt.
En er is geen tewijfel dat de diplomatieke berichten op waarheid berusten en nieuws bevatten.
De Times aanklagen is de kat op het spek binden: het zou toekomstige klokkenluiders nog meer aanmoedigen om te lekken.

Bron(nen):   Slate