Op sollicitatiegesprek bij Julian Assange

“Wat zou jij doen als je één man moest doden om er honderd te redden? Je hebt twee minuten bedenktijd voor dat ze allemaal sterven. Je kent niemand van die mensen.”
Aled John, verslaggever voor The Independent, ging op sollicitatie bij Wikileaks in het westen van Londen. Zijn interviewer: Julian Assange.
De Wikileaksoprichter wilde alles van de sollicitant weten: over zijn familieachtergond, ouders, zijn opvoeding, religieuze overtuiging, economische en sociale filosofie.
“Als het grotere goed zou kunnen worden bereikt door meer levens te sparen, dan denk ik dat de man moet gaan", gaf hij als antwoord.
Assange was tevreden.

Een paar maanden geleden kreeg Aled John een email forward waarin stond dat Wikileaks voor haar persafdeling per direct 'gedisciplineerde medewerkers' zocht, die snel kunnen denken en multi-tasken, en met weinig slaap toe kunnen'.
Tijdens het sollicitatiegesprek valt het John op hoe klein en ongeorganiseerd de PR-afdeling is. Zijn taak zou zijn speuren naar wat de media berichten over Wikileaks en Assange. Hij wijst erop dat Assanges ego en de rechtszaak het werk van Wikileaks heeft overschaduwd. En dat Wikieleaks wat transparanter zou moeten worden zodat mensen minder achterdochtig zouden zijn. Maar dat voorstel viel niet in goede aarde op het PR-kantoor.

Bron(nen):   The Independent