Europa: alle mobieltjes en draadloze netwerken weg uit de scholen

Een gezaghebbend onderdeel van de raad van Europa heeft besloten met algemene stemmen besloten dat voor kinderen de straling van mobieltjes en van draadloze netwerken schadelijk kan zijn. Daarvoor is voldoende bewijs, meent de Raad, om een verbod in te laten stellen op plaatsen waar kinderen in de openbare ruimte samen zijn, en dan met name op scholen. Daar zouden mobieltjes en wifi-netwerken moeten worden verboden.
De Raad van Europa heeft geen bindende bevoegdheden, maar aanbevelingen leiden vaak tot Europese regelgeving.
De Raad spreekt uit dat niet opnieuw de fout moet worden gemaakt die is gemaakt bij de schadelijke effecten van roken: die zijn lang weggemoffeld, omdat het niet goed uit kwam om de feiten onder ogen te zien.
De Raad beveelt aan:
- normen te stellen aan de toegelaten straling van GSM's
- Te zorgen dat burgers door etikettering etc. weten aan hoeveel straling zij worden blootgesteld
- Een ban voor GSM en WIFI in scholen
- Informatiecampagnes voor bewustwording van de gevaren
- Verder onderzoek

Bron(nen):   Sunday Telegraph