De Groene zet integraal Holmans haatteksten online

Door een storing van Post NL zet weekblad De Groene Amsterdammer integraal de haatteksten van het omstreden toneelstuk 'Breivik ontmoet Wilders' van Parool-columnist Theodor Holman online. Vorige week nog in De Balie, nu te lezen vanaf pagina 29. Holman baarde onlangs opzien door de stelling te betrekken dat de doelen van Breivik goed zijn, dat slechts zijn middelen niet deugen.

Een fragment:

WILDERS: U hoeft voor mij niet te knielen. Ik ben niet van het koninklijk huis, en als ik dat was, had ik het knielen afgeschaft.
BREIVIK: Ik vind u ook een ridder. Ik wil u mijn respect tonen.
WILDERS: Dat doet u door snel een foto te nemen en ons weer alleen te laten. Hoewel ons vliegtuig wat vertraging heeft, heb ik toch veel werk te doen. Een van mijn veiligheidsmensen kan wel een foto van ons nemen, en...
Breivik staat op.
BREIVIK: Ik wil geen foto van u met mij.
WILDERS: Alleen een handtekening dan?
BREIVIK: Ook niet.
Wilders is verbaasd.
WILDERS: Wat wilt u dan?
BREIVIK: Ik wil u iets vragen.
WILDERS: U wilt mij iets vragen... en wilt u dan van mij een ant-
woord?
BREIVIK: Uiteraard. Als het kan.
WILDERS (achterdochtig, nieuwsgierig): Vraag...
BREIVIK: Mijnheer Wilders, ik wil weten... Hoe ver bent u bereid te
gaan?
WILDERS (enigszins geïrriteerd): Hoe bedoelt u?
BREIVIK: Zoals ik het zeg: hoe ver bent u bereid te gaan? WILDERS: Waarin?
BREIVIK: In alles...
WILDERS: Hoe bedoelt u precies?
BREIVIK: Zoals ik het zeg. Uw denkbeelden zijn de mijne, ik denk
als u.

Bron(nen):   De Groene Amsterdammer