Hoe de islam vrouwen laat verdwijnen

De fotograaf Bushra Almutawakel laat zien hoe de fanatieke versie van de islam in het niets laat verdwijnen

45 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Windows 8

  It’s kind of like the old story of putting the frog in the water- if the water is boiling, he’ll jump right out.
  If the water is warmed up gradually, he’ll stay in there until he’s cooked.
  Same thing is happening with women across the middle east.

  • DoubleUC

   Die mythe met de kikker is ontkracht.

   (in antwoord op Windows 8)
   • Windows 8

    Je moet dat uiteraard metaforisch bezien , alhoewel …
    “According to contemporary biologists the premise of the story is not literally true; a frog submerged and gradually heated will jump out.[2][3] However, some 19th-century experiments suggested that the underlying premise is true, provided the heating is sufficiently gradual.”

    (in antwoord op DoubleUC)
   • Windows 8

    Religie heeft het effect als brain removal
    “German physiologist Friedrich Goltz demonstrated that a frog that has had its brain removed will remain in slowly heated water,”

    (in antwoord op DoubleUC)
 2. Koper

  Heeft de fotograaf al beveiliging?

 3. John_Rambo

  En nog doen ze hier nog alsof het een eigen keus is.
  En nog gaan er heel veel westerse vrouwen (vrijwillig) die kant uit.

 4. Chicamo

  Vroeger waren de Arabieren een ver ontwikkeld volk, totdat de islam een paar eeuwen zijn spoor trok. Maar in principe heeft het christelijke geloof dezelfde weg bewandeld eeuwen geleden. Geloof maakt dus dom. Als je de geschriften niet bijstelt naar de huidige ontwikkeling tenminste en daar loopt de islam eeuwen op achter en het is ook een kwestie van interpreteren. Neem de huidige IS beeldenstorm, dat hebben wij hier ook gehad 5 eeuwen geleden. Een paus was 4 eeuwen geleden in zijn week geschoten Galilei verkondigde dat de aarde om de zon draaide en nu zijn er islam geleerden, die nog steeds verkondigen dat de zon om de aarde draait. Als je een redelijk ontwikkelde moslim vraagt waar in het onmetelijke heelal de hemel is en al die maagden, dan krijg je als antwoord, dat de geleerden een verkeerde rekentabel gebruiken. Maar daar hebben ze in Brussel trouwens ook een handje van.

  • Burgermans

   Het Christendom heeft van barbaren beschaafde mensen gemaakt, de Islam heeft van beschaafde mensen juist barbaren gemaakt. Twee compleet tegengestelde ontwikkelingen dus.

   (in antwoord op Chicamo)
   • Chicamo

    Mijnheer Burgermans, ik geloof dat je weinig van geschiedenis weet. Het Christendom is bijna even barbaars geweest als het moslimgeloof. Het christendom is alleen 700 jaar ouder en heeft dus in die 700 jaar uit pure noodzaak enige ontwikkeling doorgemaakt, maar heeft ook miljoenen slachtoffers gemaakt. Alle geloof is verwerpelijk en wordt gebruikt ter onderdrukking, macht en om mensen dom te houden. Daarbij twijfel ik niet aan de goede bedoelingen van de samenstellers van deze sprookjesboeken. Voor hun macht werden oorlogen gevoerd, mensen verbrand en gemarteld. Daarnaast moet je maar eens lezen over de inquisitie. Het christendom staat aan de basis van het antisemitisme en de Jodenvervolging met vele miljoenen slachtoffers. Dit ontstond toen de Romeinen het christendom eigen maakten. Het christendom had eigenlijk geen bestaansrecht, want het was een pure voortzetting van het joodse geloof, dus hoe konden de machthebbers dit geloof verkopen. Het grote probleem was, dat in het eerste testament de Joden werden genoemd als het uitverkoren volk en dat was natuurlijk moeilijk te verkopen. Zo een 200 jaar na Christus werd er een ware hetze opgezet tegen de Joden. Pilatus waste zijn handen in onschuld, pure geschiedsvervalsing. De Joden zouden christelijke kinderen offeren en opeten en het bloed in hun matses verwerken, etc., etc. Zelfs in de 2e wereldoorlog werden de wapens van Hitler door de paus gezegend. We lachen nu omdat bepaalde moslim geleerden beweren, dat de zon om de aarde draait, maar 400 jaar geleden moest Galilei van de toenmalige paus zijn theorie herzien. Ondanks de aids epidemie zijn volgens Rome condooms nog steeds uit den boze. Afgelopen jaar kwamen er een paar honderd oude nichten in jurken, die officieel nooit seks hebben gehad, bij elkaar om homoseksualiteit in de ban te doen. Het enige verschil is de stimulering van de kunst, maar dat was een bewuste vorm van machtsvertoon. Maar daarbij vergeet je de beeldenstorm van het protestantse geloof. Het is maar hoe je sprookjesboeken interpreteert. Dat geld hetzelfde voor het islamgeloof, daar wordt in gesuggereerd dat afgodsbeelden verboden zijn en daar maken die fanatisie beelden en afbeeldingen van. Godsdienst en vele andere ismen heeft de wereld alleen maar haat en ellende gebracht.

    (in antwoord op Burgermans)
    • Burgermans

     Aantoonbaar onjuist. 1500 jaar geleden waren wij Europeanen barbaren en de Midden-Oosterlingen juist zeer beschaafd. Door het Christendom zijn wij van barbaren beschaafde mensen geworden; door de Islam zijn de ooit beschaafde Midden-Oosterlingen juist barbaren geworden. U ziet: twee totaal tegenovergestelde ontwikkelingen.

     (in antwoord op Chicamo)
     • Chicamo

      Ik begrijp dat het niveau van de universiteiten een neerwaartse spiraal vertoont, maar 1500 jaar geleden bestond de islam religie nog niet. Maar even een paar voorbeelden van jouw beschaafde christelijke naastenliefde. In de 2e wereldoorlog werden 6 miljoen onschuldige Joden vermoord en vielen er 60 miljoen slachtoffers. In de 1e wereldoorlog rond de 30-40 miljoen. De oorlogen van Napoleon en ander Europese oorlogen hebben miljoenen slachtoffers gekost, alles ter meerdere eer en glorie van kerk en kapitaal. Hoeveel slachtoffers de kerkelijke inquisitie heeft geëist, en hoeveel mensen hebben moeten vluchten, daar zijn geen cijfers van bekend, maar dat waren er heel veel. Vermoordt en berooft, alles onder het beschaafde christelijke geloof. Hoeveel kinderen werden er, natuurlijk uit christelijke naastenliefde, verkracht door de christelijke clerus tot nu toe. Eén van de waarschijnlijke oorzaken is het prehistorische celibaat. De Arabische cultuur was behoorlijk ontwikkeld, tot de denkbeeldige god Allah zijn intrede deed rond 800 na Chr. Na de 12e eeuw kwam de Arabische ontwikkeling tot stilstand. Dat soort zaken nam in die tijd wat meer tijd in beslag en werd vooral veroorzaakt door de latere verzen. Mohammed is van oorsprong Yemenistisch en kwam van een stam die 21 goden aanbaden. Hij kreeg zijn opleiding in Izmir. Zijn familie had een transportbedrijf met kamelen. Ik wil hier verder niet op ingaan met mijn beperkte opleiding, maar geloof maakt meer stuk dan je denkt, ook het christelijke geloof. Geloof hoe goed bedoelt, wordt op een gegeven ogenblik misbruikt om mensen uit te buiten en dom te houden, zoals ook met andere ismen. De huidige paus Franciscus, één van de beste trouwens, stelt we moeten eerlijker delen. Maar wat hij werkelijk zegt JULLIE moeten eerlijker delen.

      (in antwoord op Burgermans)
     • anne

      De tweede wereldoorlog heeft vrij weinig met het christendom te maken gehad. Het is helaas waar dat het motief dat joden Christus-moordenaars zijn wel is gebruikt om meer haat te zaaien, maar je moet niet onderschatten dat joden al voor de tweede wereldoorlog vaak een zondebok waren. Daarnaast waren de financiële sancties opgelegd door de ‘winnaars’ van de Eerste wereldoorlog gewoon de grootste oorzaak doordat een financiële crisis de ideale manier is om verdeeldheid tussen bevolkingsgroepen te vergroten.

      Grappig feitje is dat Napoleon een hekel had aan de katholieke kerk en om duidelijk te maken dat hij boven de paus stond zichzelf kroonde tot keizer (Om een Karel de Grote-scenario te voorkomen). Daarnaast vond ik het zelf ook wel interessant dat het de katholieke kerk was die zich verzette tegen de heksenprocessen, omdat deze procedures gebaseerd waren op het gewoonterecht en daarom als heidens werden beschouwd.

      Ik ben het er overigens niet helemaal mee eens dat de Arabische cultuur na de 12 eeuw tot stilstand kwam. Zoals je misschien weet waren de Ottomanen bezig een behoorlijk groot rijk te bemachtigen en toen zij in 1453 definitief een einde maakten aan het Romeinse Rijk door Constantinopel te veroveren lieten zij christenen (het christendom was inmiddels al een tijd verheven tot staatsgodsdienst) gewoon hun geloof uitoefenen naast de moslims.

      Daarnaast hebben de moren in Spanje etc. voor heel mooie gebouwen gezorgd, dus ook cultureel gezien hebben ze niet stilgezeten.

      Begrijp me niet verkeerd, in naam van beide religies zijn ook heel veel verkeerde dingen gedaan, maar het moet niet zo zijn dat we een ideologie (die echt niet heel specifiek is ingevuld) als verantwoordelijke kunnen aanwijzen voor de daden van mensen (positief of negatief). Je bent uiteindelijk verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Natuurlijk leggen religies vaak bepaalde regels op, maar iedere tekst is aan interpretatie onderhevig en het ligt dus uiteindelijk weer bij jezelf hoe je het interpreteert. Je ziet bijvoorbeeld binnen het christendom alleen al hoeveel verschillende stromingen er zijn ontstaan die eigenlijk allemaal in de kern gaan om een andere interpretatie van dezelfde regels. Uiteindelijk ligt het dus aan het moraal van de mens zelf hoe je regels leest en naar dingen kijkt.

      Ik heb zelf nog nooit de Koran gelezen, maar ik heb zelf het gevoel dat sommige dingen die moslims doen daar helemaal niet in staan. Volgens mij staat er namelijk niets in over vrouwenbesnijdenis, waarom doen sommige islamitische groeperingen dit dan toch? En ik heb ook wel eens gelezen dat er in de Koran ook helemaal niet staat dat vrouwen een hoofddoek en verdergaande bedekking moeten dragen. Toch doet men dat.

      (in antwoord op Chicamo)
     • Chicamo

      Ik reageerde op Burgermans stelling, dat het christendom ons Europeanen van barbaren tot beschaafde mensen had omgevormd. Ik wilde dus aantonen, dat het met die beschaving wel meevalt. Zowel de bijbel als de koran wordt dusdanig geïnterpreteerd om de mensen dom te houden en dat heeft dus niets te maken met de werkelijk tekst van deze geschriften. Dat Joden altijd zondebokken geweest zijn, dat heb ik ook duidelijk omschreven. Ik geloof ook niet dat mensen of volkeren elkaar zomaar haten. Dat wordt gevormd door macht, kapitaal met medewerking van religie. Kijk naar de IS of naar het fundamentalistisch christelijke VS. Hoe krijg je mensen zo gek om te vechten en hun leven te wagen? Religie houdt de mensen dom en kapitaal houdt ze arm. Dan willen ze wel vechten. Wat betreft de moren, die hebben inderdaad vooral in Spanje voorspoed gebracht. Kijk naar de irrigatiewerken e.d. Maar dat was tussen de 2e en 12e eeuw. Kijk wat religie doet in het gezinsleven. Door vrouwen te onderdrukken krijgen ze meer macht over het gezin. Vrouwen zijn sociaal intelligenter dan mannen en daar zijn ze bang voor.

      (in antwoord op anne)
     • Burgermans

      Het is geen toeval dat in het Christendom vrouwen gelijkwaardig en vrij zijn terwijl in de Islam vrouwen stelselmatig worden onderdrukt.

      (in antwoord op Chicamo)
     • Chicamo

      Maar ik beweer toch ook niet dat de islam goed is. Ik stel alleen de feiten vast. En het is een feit dat het christendom 700 jaar langer de tijd heeft gehad, om via een evolutie een klein beetje van hun idioterie in te leveren. Maar nog steeds houdt Rome de evolutie stelselmatig tegen. Ik ben van mening dat elk geloof in een denkbeeldige god uiteindelijk misbruikt wordt door bepaalde mensen om hun macht te bestendigen. Dat gebeurt veelvuldig bij de moslim religie, maar ook nog steeds bij de christenen.

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Ik weet niet waar jij op school hebt gezeten. Het Vaticaan erkent gewoon de de oerknal en evolutie.

      Religie heeft als voornaamste doel het overbrengen van moraliteit. De Christelijke moraal leidt tot verdraagzaamheid en naastenliefde. De islamitische moraal leidt tot gewelddadige onderdrukking en terreur.

      (in antwoord op Chicamo)
     • Chicamo

      Ik weet niet waar jij je opleiding hebt gehad, maar dan had je toch moeten weten, dat 400 jaar geleden de toenmalige paus Galilei op het matje riep om zijn theorie in te trekken, dat de aarde om de zon draaide. Dat is dus niet zo lang geleden. Pas zeer korte tijd erkennen ze de oerknal, omdat ze daar niet meer omheen kunnen. Maar de oerknal wordt ook al weer in twijfel getrokken. Ik ben niet gestudeerd genoeg om dit daar een mening over te hebben. Dat moslims daar nog steeds een wel hele rare mening over hebben is bekend. Sommige moslims beweren zelfs dat de geleerden een verkeerde rekentabel toepassen, dat is achterlijkheid ten top. Maar met doel om de mensen dom de houden, net als elke religie.

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Na dat akkefietje met Galileo heeft het Vaticaan nooit meer op gespannen voet gestaan met de wetenschappelijke inzichten. Integendeel, de Oerknal is door een Katholiek priester bedacht.

      Religie heeft helemaal niet ten doel mensen dom te houden maar moraal over te dragen.

      Ik heb mijn opleiding trouwens op de universiteit van Nijmegen gehad. En jij? 😉

      (in antwoord op Chicamo)
     • Chicamo

      Doe me nou een lol, hun opstelling tegenover condooms, homo´s is niet anders dan bij moslims. En dan heb ik het niet eens over het celibaat. Als je naar de TV kijkt en je ziet dat voorwereldse theater. Daar is in 15 eeuwen niks aan veranderd. Ze houden de mensen bewust dom en bang met hun hemel en hun hel. Heeft die oerknal priester dan ook uitgelegd waar die hemel en die hel is 100 miljoen lichtjaren ver?? Het is pure indoctrinatie. Ik heb geen respect voor priesters. Waarom zijn die er zo op gebrand om mensen in hun god te laten geloven?? Dat is puur om macht over mensen te krijgen en niet uit menslievendheid. Arme mensen hun geld afnemen om grote gebouwen neer te zetten met afgodsbeelden. Dat is al zo oud als de mensheid, puur om mensen te onderdrukken. Welke wetenschappelijke onderbouwing is er dan volgens jou, dat Maria een kind baarde als maagd en Jezus de zoon van god was?? Zijn ze daar al van afgestapt??

      Ik heb geen universitaire opleiding mijn beste, maar dat heeft ook niets met intelligentie te maken.

      (in antwoord op Burgermans)
     • carlblyweert

      Dus u banaliseert hier even al de hardverworven vrouwenrechten vanuit de vorige eeuw door te doen alsof het christendom vrouwen gelijkwaardig achtte? En u zeg geschiedkundige te zijn? De bijbel heeft vele vrouwonvriendelijke passages, waarin ze duidelijk voor één hoofddoel heel geschikt is! Christendom vrouwvriendelijk… hah. Op foto’s uit de ouwe doos zie je op de kerkfoto’s alle vrouwen netjes met een hoofddoekje om trouwens, dat je dat nog niet opgevallen is.

      (in antwoord op Burgermans)
     • carlblyweert

      Ik denk er net zo over als u. In deze zwaar polariserende tijden is het altijd leuk mensen met eenzelfde perspectief te zien.
      Over die rituele besnijdenissen kan ik geen uitsluitsel geven wat betreft de koran. hetgeen ik er van weet is dat dit gebruiken zijn die vermoedelijk veel ouder zijn dan de religies, het zit dieper in de lokale cultuur. In noordoost afrika zijn er zo ook christelijke groepen die nog aan vaginale mutilatie doen en in zuid afrika besnijdenis bij jonge mannen met 1 op de 5 amputatie of zware problemen tot gevolg.

      (in antwoord op anne)
     • Burgermans

      1500 jaar geleden waren wij Europeanen barbaren en Midden-Oosterlingen juist beschaafd. Dankzij het Christendom zijn wij van barbaren veranderd in beschaafde mensen. Dankzij de Islam zijn de ooit zo beschaafde Midden-Oosterlingen juist veranderd in barbaren.

      Het Christendom heeft dus een beschavende werking. Het predikt immers verdraagzaamheid en liefde. De islam predikt juist haat en onverdraagzaamheid. Het is dan ook geen toeval dat alle moslimlanden gebukt gaan onder terreur, corruptie en criminaliteit.

      (in antwoord op Chicamo)
     • Chicamo

      Dus als ik jou goed begrijp, is de moord op 6 miljoen Joden, de 2e wereldoorlog, de 1e wereld oorlog en de vele andere oorlogen met een paar honderd miljoen slachtoffers, de inquisitie en vele andere zaken in die 1500 jaar heeft uit pure verdraagzaamheid en liefde plaatsgevonden en heeft niets met barbaarsheid te maken, volgens jouw betoog. Dat is natuurlijk ook een theorie of is het je kop in het zand steken.

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Beschaving is een gestage ontwikkeling. Voor de intrede van het Christendom waren verkrachting, moord en doodslag aan de orde van de dag in Europa. Door de intrede van het Christendom zijn wij langzaam maar zeker steeds verdraagzamer en vreedzamer geworden. De holocaust kon alleen gebeuren door het terugvallen van de Christelijke moraal in de 20e eeuw. Stalin en Hitler waren immers atheïsten.

      Precies het omgekeerde is gebeurd in het Midden-Oosten. Door de moraliteit van de islam zijn de mensen daar juist steeds onverdraagzamer en gewelddadiger geworden.

      (in antwoord op Chicamo)
     • Chicamo

      Hitler was geen atheïst http://www.freethinker.nl/oud/geen-atheist2.htm. Verkrachtingen heeft niets met geloof of cultuur te maken. Kijk eens naar het hindoeïstische India en zeker binnen de katholieke clerus. Hetzelfde geld voor pedoseksualiteit. In sommige moslim landen mogen ze trouwen met 9 jarigen, maar in onze samenleving zijn ze er ook niet vies van, dat lees je dagelijks in de krant. Verdraagzaamheid zit in de persoon en heeft niets met geloof te maken maar met hebzucht en zucht naar macht. Sociopatie en megalomanie is een psychische afwijking die binnen elke cultuur en religie voorkomt en die de wereld vanaf het begin der mensheid verziekt. Het geloof wordt door dit soort mensen misbruikt ter meerdere eer en glorie van zichzelf. Het geloof en de interpretatie van geschriften leent zich hier bij uitstek voor. Dat zijn de feiten. Het is een feit dat de mensen door geloof dom gehouden worden ten voordele van de macht en het kapitaal. Dat zijn gewoon feiten.

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      LOL
      Als je het verschil tussen feiten en meningen heb geleerd praten we wel een keer verder. 😉

      (in antwoord op Chicamo)
     • Chicamo

      Feiten zijn onweerlegbaar en meningen worden gevormd door externe invloed en indoctrinatie. Het is namelijk ook geen feit dat het heelal gevormd zou zijn door een oerknal, dat is nog steeds een theorie, die niet gebaseerd is op feiten. Zoals jij beweert, dat Hitler een atheïst is toch een gebrek aan historische kennis. Dus gewoon je schoolgeld terughalen.

      (in antwoord op Burgermans)
     • carlblyweert

      Barbarij komt uit de romeinse tijd en is hun visie op hoe de noordelijke en oostelijke stammen en koninkrijken waren. Voor het christendom was er beschaving, al duizenden jaren trouwens, maar rond die vijfde eeuw van je was Clovis al gepaseerd. De opkomst en verspreiding van het christendom heeft juist eerst tot ‘barbarij’ geleid. En als je echt historicus was zou je niet beweren dat sinds de opkomst van islam de middenoosterse beschaving achteruit is gegaan. dat is een valse veralgemening. Zelfs voorbij de kruistochten zie je nog opkomst van cultuur en kennis in voorheen achtergesteldere landen.
      Punt is dat er geen eenvoudige ‘stijgende of dalende lijn’ voor een van beide religies die jullie hier noemen. Dit is veel complexer dan hier neergezet word.

      en mijn mening is dat de voordelen die eender welk geloof al hebben opgeleverd aan eender welke cultuur geen goedspraak mag zijn voor de wandaden van die religie. Mooi meegenomen dat dit wat opgeleverd heeft, dat we nu moderne wetenschap hebben dankzij verschillende europese, aziatische en middenoosterse culturen die toevallig die of gene religie hadden maar NU zijn we het punt voorbij dat we ze nodig hebben.

      Dus weg met religie, alle religie, geloof in je vrije tijd wat je wil, maar val er geen ander mee lastig en laat je kinderen eerst vrij opgroeien voor je praat over wat je gelooft.
      Let op het verschil tussen ‘religie’ en ‘geloof’.

      (in antwoord op Burgermans)
  • carlblyweert

   “Geloof maakt dus dom” is een veel te absolute uitspraak.
   Ik heb uw discussie hieronder gelezen en deel deels uw mening, namelijk dat religie een gevaarlijk instrument is voor machthebbers en een nog gevaarlijker ding als het ongeleid zijn gang kan gaan op vatbare bevolkingen.
   Maar het is ook meer dan dat. Als je waarlijk 2 religies als christendom en islam vergelijkt kan je geen causaal verband trekken tussen die religie en een ‘beschavingsniveau’ zoals @Burgermans:disqus en jij op aansturen. Het zijn eerder cyclische bewegingen als er al een patroon inzit. Ik wil er geen geld op inzetten dat onze beschaving zal blijven bestaan en ‘beschaafd’ blijven zolang we aan de ‘christelijke stempel’ hangen. Geschiedenis die we kennen is het mooiste voorbeeld van opkomen EN vergaan van vergevorderde beschavingen. Als we hier maar dom genoeg worden of een goede oorlog kennen kan die ‘christelijkheid’ misschien omslagen in iets anders. Maar ja we hebben geen glazen bol natuurlijk.

   Punt is wel dat op dit moment de moslimwereld voornamelijk zichzelf aan het uitmoorden is en dat we pas wakker worden als het ‘in onze achteruin’ is.

   (in antwoord op Chicamo)
   • Chicamo

    Wat is beschaving en wie is beschaafd? Innerlijke beschaving is niet afhankelijk van religie, rijkdom, afkomst of opleiding, dat heb je of je hebt dat niet. Je zelf de hoogte in prijzen met je opleiding in een discussie vind ik op zich aanmatigend en een blijk van weinig intelligentie. Ik ben heel dankbaar, dat ik ben opgevoed zonder geloof of enige aversie tegen welk ras of kleur dan ook en ik heb maar heel weinig opvoeding gehad. Maar als je de huidige islam gaat vergelijken met het christendom, dan moet je ook rekening houden met een verschil van 700 jaar. Hoe barbaars waren de christenen 700 jaar geleden? Hele culturen hebben ze uitgeroeid in Amerika ter meerdere glorie van het christendom. Tot nog niet zo lang geleden waren indianen en negers het slachtoffer van de verdraagzame liefde van de christenen. De Joden zijn 2000 jaar stelselmatig uitgeroeid, vervolgd en verdreven door de verdraagzame en liefdevolle christenen. De paar honderd miljoen oorlogslachtoffer ook even niet vergeten, tot op de dag van vandaag. Maar we hebben het over wetenschap gehad. Ik heb een hele tijd een discussie gehad met een moslim, een aardige en beschaafde man. Hij schreef trouwens behoorlijk goed Nederlands, beter dan veel Nederlanders die ik op een forum tegen kom. Daar heb ik respect voor, want Nederlands is geen makkelijke taal. Maar die man heeft denk ik begrepen, dat wanneer je jezelf in een ander land gaat vestigen, dan hoor je uit respect in ieder geval de taal redelijk machtig te zijn. Een aantal nieuwe Nederlanders heeft daar moeite mee en dat wordt ze hoogst kwalijk genomen. Maar ik woon in Spanje en ik maak dagelijks mee, dat wij Noord Europeanen dus geen respect hebben voor Spanjaarden, als we ons in Spanje vestigen, een beetje hypocriet nietwaar. Ik ken zelfs een Engelsman die hier al 25 jaar woont en slechts 3 woorden Spaans spreekt, maar de meesten passen zich niet aan en spreken nauwelijks Spaans. Ik probeer als Nederlander in ieder geval mijn Nederlands zo goed als foutloos te schrijven, maar ook mijn Engels en mijn Spaans, hoewel dat met de laatste taal niet meevalt met al die werkwoordsvormen die bij ons niet voorkomen. En ik heb geen opleiding gehad op de universiteit, want op mijn 15e werd ik van school afgetrapt. Wat wel grappig is, dat respect geven respect krijgen is. Ik ben ernstig slechthorend en al mijn Spaanse vrienden hebben er geen moeite mee om het een paar keer te herhalen en de gemiddelde leeftijd van mijn vrienden is 35 jaar. Daar moet je maar eens over nadenken.

    (in antwoord op carlblyweert)
   • Chicamo

    Nog even dit. Ik stel in principe niet dat geloof dom maakt. Mensen zijn dom en daar maakt de clerus/politiek dankbaar gebruik van. Als ze niet dom waren zouden ze niet geloven in een denkbeeldig iets. Maar zoals Burgermans stelt dat de christelijke leer de mensen vreedzaam en liefdevol maakt is natuurlijk de grootste onzin van iemand die zwaar geïndoctrineerd is. Kijk eens hoe wreed het toeging in het zwaar christelijke Servië met als Srebrenica als voorbeeld. Maar kijk naar de moslims die elkaar al 14 eeuwen uitmoorden over wie dan wel of niet de erfgenaam van Mohammed zou moeten zijn. Totaal krankzinnig voor een weldenkend mens. De IS heeft in principe niet veel met religie te maken, net zo min als de Raf of de Rode brigades indertijd. Het gros van de mensen die daarheen gaan is een sociaal probleem. Mensen doen dat uit onmacht en onvrede. Een paar weken geleden op de Spaanse TV een programma over Marbella. De Ferrari´s en Rollsen vlogen je om de oren een aso dame gaf in een uur tijd meer uit aan lelijke onzinnige dingen als waar een gezin 6 jaar van kan leven. Dat wordt ook gezien door een man die zijn kinderen met honger naar bed moet sturen, waar misschien de volgende dag zijn licht wordt afgesneden of het huis wordt uitgeknikkerd. Deze man is niet te lui om te werken, maar er is geen werk. En dat wordt de komende 20 jaar als weer 50% van de jobs gaan verdwijnen steeds erger. De rijken gaan nog rijker worden. Kijk naar de gigantische opkomst van Podemos. Ik wil maar zeggen en ik ben echt geen communist, maar een pure realist.

    (in antwoord op carlblyweert)
   • Maxov Max

    Carl Blyweert;daroom ben jij dom…een zombi…

    (in antwoord op carlblyweert)
 5. Vogelbeest

  Heeft Alexander Prchtold al geprotesteerd? Hoj heeft immers besloten om de islam tegen alles te verdedigen. Vooral tegen de waarheid.

 6. Burgermans

  De islam hoort niet thuis in Europa.

   • Chicamo

    Alle religie in het openbaar en op de TV verbieden en slechts toelaten in de daarvoor bestemde gebouwen. Religie maakt meer stuk dan je denkt.

    (in antwoord op Vogelbeest)
  • Chicamo

   Geen enkel geloof in een denkbeeldige god hoort thuis in een beschaafd land met intelligente mensen. Dit vooral omdat mensen die geschriften altijd op hun uitzonderlijke manier willen interpreteren. Kijk maar eens naar die zwartekousenkerk, die hun kinderen weigeren in te enten tegen vreselijke ziekten. Kijk eens naar dat idiote travestie theater in Rome, waar een stel oude nichten in jurken, die officieel nooit seks hebben gehad, beslissen wat wel en niet mag. Is dat beschaafd in de 21e eeuw??

   (in antwoord op Burgermans)
 7. KGB

  Dit is nog niks, jullie moesten eens weten hoe de KGB mensen laat verdwijnen.

  • Burgermans

   Is Poetin al weer gevonden?

   (in antwoord op KGB)
   • KGB

    Er is helemaal niks met Poetin aan de hand Burgermans, onze Grote Sovjet-leider is nog steeds aanwezig en zal ons land besturen zo lang dat het nodig is.

    (in antwoord op Burgermans)

Reacties niet toegestaan