Engeland gaat vastleggen of jij porno kijkt en naar wat voor porno

Engeland wil dat alleen volwassen kijken naar portsites waar je volwassen voor moet zijn. Maar om dat te bereiken moet een controlemechanisme worden gemaakt. De Independent heeft uitgezocht hoe dat gaat werken en het komt er op neer dat in een database wordt vastgelegd wie ooit heeft gekeken naar porno en waar wat precies. Op die manier wordt dus vastgelegd welke Britten wel eens porno kijken en wat voor seksuele smaak ze hebben. De Engelse privacy-waakhond - the open rights Group - is zeer bezorgd.