PvdA draait 50plus-ers de duimschroeven aan

Aan het werk! Graag, maar waar? Nog geen drie weken voor de Tweede Kamerverkiezingen waarschuwt PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer nadrukkelijk voor de versoepeling van het ontslagrecht. Deze zal er volgens haar vooral voor zorgen, en ik citeer: “dat oudere werknemers de werkloosheid in zullen worden ingeduwd”. Blij om dat uit haar mond te horen! Volgens de cijfers van het UWV in 2011 worden slechts 2% van de openstaande vacatures ingevuld door 55-plussers. Een serieus onderwerp dus wat de komende kabinetsperiode nadrukkelijk aandacht verdient. Om mensen op hun 50e al af te schrijven voor de arbeidsmarkt is pure kapitaalsvernietiging. Mijn verbazing was groot toen dezelfde PvdA een handtekening zette onder het huidige regeerakkoord. Het ontslagrecht wordt niet alleen in algemene zin versoepeld, de positie van de oudere werknemers wordt nog eens extra verslechterd door werkgevers de mogelijkheid te geven van het afspiegelingsbeginsel af te wijken. Dit beginsel moet er nu juist voor waken dat de werkgever zijn slechte economische situatie aangrijpt om de “oudere en duurdere” werknemer kwijt te raken. En dat is in deze tijd geen overbodige luxe. Kantonrechters en arbeidsrechtadvocaten waarschuwen naar aanleiding van de kabinetsplannen dat vooral de ouderen de dupe van het versoepelde ontslagrecht zullen worden. Hun wettelijke bescherming gaat op de schop en zij komen, na vaak tientallen jaren ww-premie te hebben betaald, na één jaar uit op bijstandsniveau. Als pleister op de wonde gaat voor 55-plussers de IOW (Inkomensvoorziening  voor oudere werklozen) gelden, zonder partner of vermogenstoets. Met andere woorden, je hoeft je huis nog net niet te verkopen. Maar je moet van je hongerloontje natuurlijk wel de hypotheek kunnen blijven betalen. De 50-plussers die nu nog aan het werk zijn maken zich grote zorgen. Aangekondigde reorganisaties hangen als een zwaard van Damocles boven hun hoofd. Kom ik nog wel aan de slag? En hoe moet ik mijn rekeningen betalen als ik na een jaar ww op bijstandsniveau zit? Wat blijft er dan nog over van de PvdA standpunten om de werknemer van 50 jaar en ouder de bescherming te bieden waar hij of zij recht op heeft? Het regeerakkoord bevat geen plannen om de 50-plussers weer een gelijke kans op de arbeidsmarkt te geven, noch maatregelen die werkgelegenheid moeten creëren. Je kunt met het verkorten van de ww duur de 50-plusser de duimschroeven wel aandraaien om weer snel aan de slag te gaan. Maar waar? Henk Krol, is Kamerlid en fractievoorzitter van 50Plus

3 Reacties Doe mee met de discussie →


  1. Wipneusje

    PvdA is dus net zo onbetrouwbaar als de VVD. Waaraan hebben we als kiezers zoveel verraad verdiend? Voortaan dus maar 50PLUS. Maagdelijke partij.

Reacties niet toegestaan