Rutte ll zit fundamenteel fout

In elkaar geflanst regeerakkoord: Alles op zijn kop We weten nu van Halbe Zijlstra dat het kabinet-Rutte niet met een gemeenschappelijke visie gaat komen. De fractievoorzitter van de VVD zegt vandaag in een interview in Trouw dat daarvoor de verschillen met de PvdA te groot zijn. 'We gaan nu aan de slag vanuit een verschillend vertrekpunt op terreinen waarvan al jaren wordt geroepen dat de politiek nu eindelijk eens moet optreden.' Je wrijft je ogen uit als je zoiets leest. Zijn de maatschappijopvattingen tussen VVD en PvdA echt zo fundamenteel verschillend als Zijlstra beweert? Als dat zo was, konden zij beter helemaal niet aan hun samenwerking beginnen. Maar het is helemaal niet waar. Hoewel het weinig zegt, zal een meerderheid van de Nederlanders zichzelf waarschijnlijk als 'sociaal-liberaal' omschrijven. Het valt ook helemaal niet in te zien waarom kiezers op de VVD en de PvdA geen gezamenlijk belang zouden kunnen hebben bij een solide verzorgingsstaat. Sterker, als de oproer bij de achterban van de VVD over de inkomensafhankelijke zorgpremies iets heeft laten zien, dan is het dat. Vroeger maakten ze zich aan de linkerkant druk om koopkrachtplaatjes. Nu ook aan de rechterkant. Daar is niets fundamenteel verschillends aan. Dat het kabinet geen gemeenschappelijke visie nodig acht, wil niet zeggen dat er tussen de heren die het kabinetsakkoord in elkaar hebben gezet niets gemeenschappelijks is. Anders kan niet worden verklaard waarom de onderhandelaars van VVD en PvdA er zo snel uit kwamen. Wat de heren bindt is een hang naar daadkracht en een afkeer van heilige huisjes. Nogmaals die woorden van Zijlstra: 'We gaan nu aan de slag vanuit een verschillend vertrekpunt op terreinen waarvan al jaren wordt geroepen dat de politiek nu eindelijk eens moet optreden.' Wie dat roepen, wat er over geroepen wordt, en hoe je dan vervolgens zonder gemeenschappelijke visie aan de slag gaat, maakt voor deze pragmatici blijkbaar niet uit. Hoewel pragmatici? Zijlstra heeft het over 'fundamenteel verschillende maatschappijvisies', en dat klinkt verre van pragmatisch. Erger, daaruit spreekt een rechtlijnigheid die niet valt te rijmen met de door Mark Rutte, Stef Blok, Wouter Bos en Diederik Samsom beleden afkeer van heilige huisjes. Maar deze mannen willen wel graag taboes doorbreken en geloven heilig in de abstracte rekenmodellen van het CPB. Die heilige huisjes waren er natuurlijk niet voor niks. Wie een huis wil kopen, een hypotheek wil afsluiten, zijn oude dag wil regelen, en zijn arbeidscarrière wil plannen, allemaal eisen voor een solide burgerlijk bestaan, moet erop kunnen vertrouwen dat de overheid niet tussentijds de regels verandert. Maar dit kabinet wil alles tegelijk wat betreft pensioenen, hypotheken, zorgpremies, huizenmarkt en arbeidsmarkt. Niet alleen het binnenland moet op de schop (het idee is eeuwenoude provincies te fuseren omwille van 'schaalvoordelen'), maar ook het buitenland gaat helemaal anders worden. Europa, defensie, ontwikkelingssamenwerking, niks blijft zoals het was. Er wordt dus van alles overhoop gehaald. Maar de heren onderhandelaars hadden niet het idee dat dit voor grote onrust in de samenleving zou kunnen zorgen. Erger, dat idee hebben zij nog steeds niet, want zij zijn ervan overtuigd dat alle inmiddels gewekte misverstanden wel door 'betere communicatie' uit de weg kunnen worden geholpen. Lieden die zo denken, en intussen via een inderhaast in elkaar geflanst regeerakkoord alles op z'n kop gaan zetten, en van de burger ook nog eens grote inkomensoffers vragen, weten niet waarmee ze bezig zijn. Zij denken door aan wat knoppen te draaien (het is letterlijk zo gezegd) voor nieuwe zekerheid te zorgen en Nederland tot rust te brengen. Maar als burgers ergens nerveus van worden, dan is het van politici die zomaar wat doen. Als er nu aan de knoppen wordt gedraaid, kan dat straks weer. Uiteindelijk weet niemand meer waaraan hij toe is en gaat het land naar de knoppen. Het leek een interessant idee, dat elkaar wat gunnen. Maar met een regering die als los zand aan elkaar hangt, is het een onzalig idee. Het kabinet-Rutte II beleeft geen valse start, maar maakt de verkeerde analyses en zit fundamenteel fout. VVD en PvdA kunnen beter de tijd nemen en helemaal opnieuw beginnen om gezamenlijk alsnog met een goed doordacht herstelplan te komen.

6 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Diederdick

  Sterk commentaar.
  Denkt Rutte nu werkelijk dat met een verhaaltje voor het congres de onrust is bezworen?
  Wacht maar tot de bonden en de linkerkant losgaan, ain’t seen nothing yet

 2. PaulusJ

  Ik weet niet wat voor drankjes Baaremans de laatste tijd genuttigd heeft, maar de resultaten zijn in ieder geval uitstekend. Waar een jaar geleden de schrijfsels nog misbaksels waren is het ditmaal een uitmuntend baksel.
  Sterke analyse!

 3. The Final Countdown

  Rutte & Co zijn helemaal doorgedraaid door de zelf opgedrongen koaltiie. Rutte is een geschiedeniskenner en denkt het beter te weten.
  Ook hier herhaalt de geschiedenis zich natuurlijk weer zoals altijd.
  Hij zal zelf de geschiedenis in gaan als de grootste politiek prutsers.
  Rutte 1 was natuurlijk dom en doelloos en hij had moeten weten dat die kansloos was.
  Maar de angst regeerde voor Wilders.
  Dat die man zo’n macht heeft over Mark is echt ongelooflijk.
  Paniek regeren werd het en wie de stekker eruit heeft getrokken maakt eigenlijk ook niet uit.

  Vervolgens brak het zweet hem uit toen Roemer op nummer dreigde te komen.
  Alles behalve dat moet hij gedacht hebben en dan is de PvdA beter dan de rest.

  Ik zie het naderende onheil zich over Nederland voltrekken.
  Als politici al niet verwaand klonken verhees Mark zichzelf tot Drees.
  Hoe dom kun je zijn ? In de schaduw van een totaal ander kabinet die echt iets deed.
  Mark gaat juist de andere kant op met zijn ideeën.
  Breekt alles af wat Drees misschien wel heeft opgebouwd.

Reacties niet toegestaan