‘Schokkend’: grootste sidderaal produceert veel krachtigere stroomstoot dan gedacht

Onderzoekers hebben een sidderaal ontdekt in het Amazonegebied die een veel sterkere stroomschok voortbrengt dan eerder werd gedacht. De electrophorus voltai geeft geen 650 maar 860 volt af.

Bovendien werd altijd gedacht dat er maar één soort van de sidderalen bestond, maar DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat er nog twee soorten bestaan, een daarvan geeft de recordschokken van 860 volt. De sidderaal is eerder een vissoort dan een aal.

Zoöloog C. David de Santana van het Smithsonian National Museum of Natural History en zijn team hebben 107 DNA-samples verzameld en geanalyseerd. Ze kwamen tot de ontdekking dat er drie soorten van de sidderaal bestaan: de al bekende Electrophorus electricus, de Electrophorus voltai en de Electrophorus varii.

Het onderzoek onthulde daarnaast dat de E. voltai in staat is tot het leveren van 860 volt, wat veel meer is dan het vorige record van 650 volt. "Daarmee is het de sterkste bio-elektrische generator die er bestaat," aldus De Santana. Het dier is als het ware een batterij die nooit opraakt zolang hij maar te eten krijgt.

Vermoedelijk is de bijzonder krachtige elektrische schok een adaptatie aan het leven in het water van de hooglanden waar de geleiding minder sterk is. Sidderalen gebruiken hun schoktactiek voor het jagen, als zelfverdediging en als navigatie. Ze genereren elektriciteit met drie gespecialiseerde organen die stralen kunnen uitzenden van diverse sterktes en voor verschillend doelen.

Bron(nen):   The Guardian