WWF: “68 procent van de dieren is in minder dan 50 jaar verdwenen”

In het "Living Planet Report" maakt het WWF om de 2 jaar een stand van zaken op van de biodiversiteit op onze planeet. In het vorige rapport had het WWF berekend dat tegen dit jaar 67 procent van de dieren verdwenen zou zijn. Maar dat cijfer was in werkelijkheid al in 2016 achterhaald, zo blijkt uit het nieuwe rapport. 

Het WWF heeft gekeken naar gegevens over 4.392 diersoorten, verspreid over 20.811 populaties. Het gaat om zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën. Gemiddeld 68 procent van de populaties is tussen 1970 en 2016 verdwenen. 

Soorten en populaties zijn het sterkst achteruitgegaan in tropische gebieden. In Zuid- en Midden-Amerika is de achteruitgang ronduit spectaculair (- 94 procent).