Een vijfde van wereldwijde CO2-uitstoot veroorzaakt door paar multinationals

Een vijfde van alle CO2-uitstoot op onze planeet is te herleiden tot een klein aantal multinationals. De grote bedrijven verplaatsen hun uitstoot echter richting ontwikkelingslanden.

Dat blijkt uit een nieuwe studie die in Nature Climate Change verscheen. De onderzoekers willen duidelijk maken hoeveel impact het op het klimaat kan hebben als deze ondernemingen voor duurzamere bedrijfsprocessen en leveranciers kiezen.

Multinationals schrijven veel van de emissie toe aan de landen waar de uitstoot plaatsvindt. Dat zou moeten veranderen vinden de auteurs. Om te zorgen dat de verantwoordelijkheid voor de opwarming van de aarde komt te liggen bij degenen die hem veroorzaken zou de emissie moeten worden toegeschreven aan het land waar de financiering vandaan komt.

Grote impact
"Multinationals hebben een enorme invloed die veel verder reikt dan de landsgrenzen," zegt econoom Dabo Guan van de University College London tegen Science Alert. "Als 's werelds grootste bedrijven zouden eisen dat de hele productieketen duurzame energie gebruikt, zou dat een transformerend effect kunnen hebben op de wereldwijde inspanningen om CO2-uitstoot terug te dringen."

De grote bedrijven schuiven nu echter de verantwoordelijkheid af door te zeggen dat de emissies in het buitenland plaatsvinden. "Door de emissies toe te schrijven aan het land van de investeerder kun je multinationals beter verantwoordelijk houden voor de uitstoot die ze genereren," aldus Guan.

"Multinationals verplaatsen hun investeringen steeds meer van de westerse wereld naar derdewereldlanden," zegt econoom Zengkai Zhang van Tianjin University in China. "Dit heeft als effect dat de CO2-emissie in rijke landen daalt en in arme landen stijgt. Tegelijkertijd is het waarschijnlijk dat de totale CO2-uitstoot toeneemt."

Veel multinationals hebben beloofd hun CO2-uitstoot naar beneden te brengen, maar er waren tot nu toe weinig data beschikbaar over hoeveel van hun ecologische voetafdruk ze verplaatsen naar andere landen.

Bron(nen):   Science Alert