10.000 vierkante kilometer Amazonewoud verdwenen in een jaar tijd

In een jaar tijd is er 10.476 kilometer van het Amazonegebied verloren gegaan. In jaren zijn er niet zoveel bomen gekapt als tussen augustus 2020 en juli 2021. Een oppervlak ter grootte van een kwart van Nederland is verdwenen.

De cijfers zijn afkomstig van het Wereldnatuurfonds (WWF) dat eveneens waarschuwt voor de gevolgen. “Als we het Amazonewoud verliezen, raken we een van de grootste opslagplaatsen van CO2 ter wereld kwijt”, aldus Dirk Ember van WWF.

President Jair Bolsonaro wordt medeverantwoordelijk gehouden voor het verlies aan bos. Hij zou boeren aanmoedigen om bomen te kappen, zodat er landbouwgrond beschikbaar komt.

Inheemse volkeren willen dat 80 procent van het gebied beschermd wordt. Volgens onderzoek van de VN zijn deze groepen ook het best in staat om het woud te beheren en beschermen.