Studie: Vlees leidt tot veel meer CO2-uitstoot dan gedacht

De productie van vlees leidt wereldwijd tot 28 keer meer uitstoot van broeikasgassen dan de productie van plantaardig voedsel. En de meeste gewassen zijn ook nog bedoeld als voedsel voor vee.

De voedselproductie is verantwoordelijk voor een derde van alle broeikasgassen die door mensen worden veroorzaakt. Bijna 60 procent daarvan komt voor rekening van de veehouderij. Het verschil in emissie tussen vlees en plantaardig voedsel is enorm: voor de productie van 1 kilo graan wordt 2,5 kilo broeikasgas uitgestoten. Een kilo rundvlees veroorzaakt 70 kilo aan emissies.

De berekeningen die in vakblad Nature Food verschenen zijn hoger dan eerdere schattingen van onder meer de VN, die raamde dat 14 procent van alle emissies wordt veroorzaakt door de vlees- en zuivelproductie.

Hoofdonderzoeker Xiaoming Xu, onderzoeksleider van de University of Illinois legt uit: "Om meer vlees te produceren moet je dieren meer eten geven, wat weer meer emissies genereert. Je hebt meer biomassa nodig om de dieren te voeren om dezelfde hoeveelheid calorieën te krijgen. Het is erg inefficiënt."

Bron(nen):   The Guardian