Slechts één land is op weg om de klimaatdoelen te halen

Als de wereld de klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs wil halen, moet er een flink tandje bij worden geschakeld. Op dit moment is er slechts één land dat goed op weg is. En dat is Gambia.

Dat blijkt uit een nieuw rapport waarin 35 landen, waaronder de grootste uitstoters van CO2, onder de loep zijn genomen. De EU is als geheel bekeken. Hoewel in 2015 in Parijs is afgesproken dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad Celsius moet worden gehouden, lijkt bijna geen enkel land dat te halen.

"Zelfs landen met strenge doelstellingen zijn niet op koers om zich daaraan te houden, terwijl veel andere landen niet met sterkere toezeggingen komen voor 2030," staat er in het rapport van Climate Action Tracker, een samenwerkingsverband van Climate Analytics en NewClimate Institute. 

"We schatten dat met de huidige actie de wereldwijde uitstoot tegen 2030 ongeveer op hetzelfde niveau zal zitten als nu. We stoten dan twee keer zoveel uit als vereist is voor de 1,5 gradengrens," klinkt het.

Het rapport rangschikte landen op basis van factoren als klimaatbeleid, actie, landgebruik, internationale financiële steun en emissiedoelen. Het enige land dat zich aan de doelstellingen houdt, is Gambia. Het kleine West-Afrikaanse land zet vooral stappen op het gebied van duurzame energie.

Uit de analyse blijkt ook dat een aantal belangrijke landen, zoals Australië, Brazilië, Indonesië en Rusland nog op hetzelfde of zelfs een lager niveau zitten dan wat ze in 2015 afspraken.

Maar er is hoop: zo'n 130 landen, samen goed voor 72 procent van de CO2-uitstoot, hebben afgesproken CO2-neutraal te zijn voor 2050. Als dat wordt gehaald, komt het doel van maximaal 2 graden opwarming weer binnen bereik, zo staat het in vakblad Nature.

Zoals in onderstaand schema is te zien, presteert het Verenigd Koninkrijk beter dan de EU, maar doen landen als Canada, Nieuw-Zeeland en China het slechter.

Climate Action Tracker overall ratings

Bron(nen):   Science Alert