Glashelder in beeld: de schrikbarend snelle opwarming van de aarde

Alle wetenschappers zijn het er tegenwoordig wel over eens, de data spreken boekdelen: door het verbranden van fossiele brandstoffen warmt de aarde op. Dit filmpje visualiseert het probleem uitstekend.

De laatste decennia lijkt er een versnelling gaande en verliezen we de afgesproken klimaatdoelen uit het oog. Er is altijd wel een reden voor overheden om de andere kant op te kijken, en ondertussen worden de hitterecords wederom verbroken.

Klimaatwetenschappers waarschuwen dat we nu op de noodrem moeten trappen en vol moeten inzetten op schone energie. De aarde is op koers om nog meer op te warmen in de komende decennia. Dit heeft desastreuze gevolgen voor mens en dier.

Deze animatie laat prachtig zien hoe de opwarming over de laatste 140 jaar gestalte heeft gekregen: