Grootste succes van internationaal milieubeleid: ozonlaag op weg naar totaal herstel

Het gaat steeds beter met de ozonlaag. Binnen twintig jaar is hij naar verwachting weer aangegroeid tot een dikte vergelijkbaar met 1980. Alleen boven Antarctica, waar in de loop der jaren een gat is ontstaan, zal het nog tot 2066 duren voordat alles weer is hersteld.

Het gat in de ozonlaag werd lange tijd beschouwd als het grootste milieuprobleem op aarde. In de jaren 70 en 80 bewezen wetenschappers dat cfk's (chloorfluorkoolwaterstoffen), gebruikt als drijfgas in spuitbussen en koelmiddel in koelkasten en airco's, de ozonlaag zwaar aantastten. Zonder ozonlaag is geen leven mogelijk voor de mens op aarde.

Vanaf 1989 werden deze stoffen wereldwijd verboden en langzaamaan herstelde de ozonlaag zich weer. Deze ingreep wordt dan ook wel gezien als het grootste succes van internationaal milieubeleid ooit, en wordt nu aangegrepen als blauwdruk voor internationale samenwerking tegen de op hol geslagen klimaatverandering.

"Ozonactie vormt een precedent voor klimaatactie", zegt secretaris-generaal Petteri Taalas van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). "Het succes dat we hebben gehad met het uitfaseren van chemicaliën die de ozonlaag aantastten, laat zien wat er moet gebeuren om af te stappen van fossiele brandstoffen, de uitstoot van broeikasgassen te verlagen en zo klimaatverandering tegen te gaan."

Bron(nen):   The Washington Post