Schade aan spoor door dassen: tot maandag geen treinen tussen Eindhoven en Den Bosch

Zeker tot maandag rijdt er geen enkele trein tussen Eindhoven en Den Bosch. Dat komt doordat dassen onder het spoor hebben gegraven bij het dorp Esch. Daardoor dreigen de rails te verzakken.

Het ergste is dat de dieren beschermd zijn in ons land, waardoor er ook niet zomaar met herstel van het spoor kan worden begonnen. John Voppen, baas van ProRail, maant tot haast: "Er is, in het belang van de reiziger en vervoerders, echt meer ruimte nodig om sneller actie te kunnen ondernemen. We zijn hierover uiteraard in spoedoverleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat."

"De dassenburchten waren bij ProRail al langer bekend en er was al een vereiste procedure gestart voor herstel", zegt Voppen. "De laatste dagen bleek uit inspectie dat dassen opeens veel actiever waren gaan graven met directe gevolgen voor de veiligheid van het spoor."

Wanneer er weer treinen kunnen rijden is niet duidelijk.

De das zorgt voor veel overlast in Nederland. De dieren graven niet alleen het spoor kapot, ze veroorzaken ook schade aan dijken en wegen. Toch vinden sommige mensen het erg belangrijk dat de das zijn gang kan gaan.