Kijk en huiver: de gigantische opgave om ons energieverbruik klimaatneutraal te krijgen

Hoogleraar Energietransitie Martien Visser laat zien hoe zwaar Nederland leunt op fossiele brandstoffen. Slechts een fractie van het totale energieverbruik in ons land bestaat uit hernieuwbare energie.

“Er zijn data die ik nauwelijks durf te tonen. De les hieruit: de opgave is gigantisch. Toch lijken sommigen te denken dat we het (op korte termijn!) met alleen zon & wind wel zullen redden”, schrijft Visser als bijschrift bij een deprimerende tienjaarsgrafiek op Twitter.

Het hernieuwbare deel van het energieverbruik in Nederland afgelopen maand was ongeveer 30 van de 180 petajoule verbruik in totaal. Circa 50 procent hiervan bestaat uit biomassa, de andere helft komt uit zon en wind en overig hernieuwbaar.

Bij deze data is het gigantische verbruik van fossiele brandstoffen van de internationale scheepvaart (ruim 50PJ per maand) niet meegerekend. Ook het (netto) energieverbruik door Nederland in het buitenland, onder andere China, van ruim 100 PJ per maand is exclusief.

“In het rapport ‘Brede Welvaart’ is te lezen dat de NL klimaatvoetafdruk circa 100 Mton groter is dan de circa 160 Mton die we op NL grondgebied uitstoten en rapporteren. Die 100 Mton (per jaar) komt ongeveer overeen met 100 PJ/maand”, legt Visser uit.

Hij vertelt in de comments wat grootschalige isolatie van gebouwen nog zou kunnen betekenen voor ons totale energieverbruik: “Alle NL-woningen samen verbruiken voor verwarming gemiddeld 25 PJ energie per maand. 's Winters uiteraard meer dan 's zomers. Voor de 'overige gebouwen' mag je daar nog circa 50% bij optellen. Isolatie helpt. Verkijk je echter niet op de benodigde mankracht 'met rechterhanden', die ook elders in de energietransitie nodig is. Dit is een proces van lange adem.”