Waarom plastic recyclen geen oplossing is: het wordt er nog giftiger van

We gebruiken nog steeds heel veel plastic, maar, zo stellen we onszelf gerust, het wordt toch gerecycled. Helaas helpt Greenpeace ons uit de droom: het recyclen van plastic is geen oplossing voor de vervuiling. Sterker nog, er komt nog meer gif vrij.

"Plastic is onverenigbaar met een circulaire economie", klinkt het in een nieuw rapport over onderzoek dat aantoont dat gerecycled plastic toxischer is dan het oorspronkelijke spul.

Nieuw verdrag
Het rapport verschijnt vlak voor nieuwe gesprekken over een wereldwijd plasticverdrag waar 173 landen aan willen meewerken. Een goed idee, aangezien eerder onderzoek ook al uitwees dat het afbreken van plastic voor recycling juist meer microplastics verspreidt in de natuur.

"De plasticindustrie, inclusief bedrijven voor fossiele brandstoffen, petrochemie en consumentengoederen, blijft maar zeggen dat recycling de oplossing is voor de vervuilingscrisis", zegt Graham Forbes van Greenpeace tegen The Guardian. "Maar de toxiciteit van plastic neemt juist toe door recycling. Plastic heeft geen plaats in de circulaire economie en het is duidelijk dat de enige echte oplossing is om de plasticproductie flink te verminderen."

Nauwelijks gerecycled
Sinds de jaren 50 is er ongeveer 8 miljard ton plastic geproduceerd. Slechts een fractie daarvan - zo'n 9 procent - is ooit gerecycled. En dat gerecyclede plastic bevat dan ook nog eens hogere concentraties toxische chemicaliën, waardoor ze nog meer schade toebrengen aan mens en milieu.

Het punt met gerecycled plastic is volgens het rapport dat het onder andere meer benzeen, dioxines met broom en chloor, carcinogenen en talloze hormoonontregelaars bevat, die de natuurlijke hormoonniveaus in het lichaam verstoren.

Giftig voor mens en milieu
"Plastic wordt gemaakt van toxische chemicaliën en die gaan niet weg door plastic te recyclen. De wetenschap toont duidelijk aan dat recyclen een giftige bezigheid is die slecht is voor onze gezondheid en het milieu", aldus wetenschapper Therese Karlsson. "Simpel gezegd, vergiftigt plastic de circulaire economie en onze lichamen en vervuilt het lucht, water en voedsel." 

En dat willen we natuurlijk niet, dus moet de plasticproductie omlaag, maar de vooruitzichten zien er vooralsnog somber uit. De verwachting is dat er tegen 2060 juist drie keer zoveel plastic wordt geproduceerd als nu.

Bron(nen):   The Guardian