Veelbelovend: wetenschappers slagen er in om CO2 om te zetten in elektriciteit

Amerikaanse wetenschappers hebben een methode ontwikkeld die CO2 niet alleen opvangt, maar ook omzet in elektriciteit. De technologie zou gebruikt kunnen worden door energiecentrales, maar ook in elektrische auto's. Professor Lynden Archer en onderzoeker Wajdi Al Sadat van de Cornell University creëerden een energiecel met aluminium en een mix van zuurstof en koolstofdioxide als tegengestelde polen. De elektrochemische reacties tussen beide polen zorgen ervoor dat de CO2 wordt afgezonderd, terwijl er intussen elektriciteit wordt geproduceerd. Daarnaast ontstaat oxalaat, een waardevol bijproduct dat onder andere wordt gebruikt in bleekmiddelen en om roest te verwijderen. In de meeste methodes die tot nu toe ontwikkeld zijn, wordt CO2 opgevangen in vloeistoffen of vaste stoffen, waarbij veel energie verloren gaat. Of de nieuwe methode wel levensvatbaar is moet nog blijken. Eerst dient de binnenkant van de batterij nog waterbestendig te worden gemaakt. De wetenschappers zoeken daar momenteel een oplossing voor.

Bron(nen):   De Morgen