Vissen evolueren tot zeldzame hybride soort om watervervuiling te overleven

Vissen in een grote haven in Texas hebben zich ontwikkeld tot een zeldzame hybride soort om te overleven in de zwaar vervuilde wateren.

De Houston Ship Channel in Texas is zo ernstig vervuild dat vissen er al lange tijd moeite hebben om te blijven leven. Een van die vissoorten is de killivis, die zich moest aanpassen om hartafwijkingen te voorkomen. De extreme vervuiling ging zo snel voor dit type voorn dat het onmogelijk op natuurlijke wijze kon evolueren. Maar een toevallige ontmoeting tussen de soort en zijn verre verwant de Atlantische killivis heeft geleid tot het ontstaan van een zeldzame hybride van de twee, die wel bestand is tegen de vervuiling.

“Natuurlijke populaties rekenen op genetische variatie om zich snel aan te kunnen passen,” legt onderzoeker dr. Elias Oziolor uit. “De enorme populatie van killivissen zorgt ervoor dat ze toch een grote hoeveelheid genetische variatie behouden. Maar onder de radicale druk van de vervuiling was de beste oplossing niet om gebruik te maken van hun eigen genetische variatie, maar konden ze beter door hybridisatie de eigenschappen van hun zustersoort overnemen, de Atlantische killivis.”

De onderzoekers van de Baylor University publiceerden hun bevindingen in vakblad Science.

Bron(nen):   The Independent