Wetenschappers waarschuwen: IJs op Antarctica honderd meter minder dik

Het ijs op Antarctica verdwijnt in een steeds hoger tempo blijkt uit een nieuwe studie. De zeespiegel kan daardoor al op korte termijn fors stijgen en bedreigt zo belangrijke kuststeden.

Volgens nieuw onderzoek verliest Antarctica haar ijs vijf keer sneller dan in de jaren negentig. Op sommige plaatsen is het ijs al meer dan honderd meter minder dik geworden. Dat blijkt uit satellietdata, die blootleggen dat het ijs vooral aan de onderkant wegsmelt door het warme zeewater dat er tegen aan klotst.

De opwarming van de Zuidelijke Oceaan zorgt ervoor dat gletsjers steeds sneller in zee glijden. De West-Antarctische ijsplaat was in 1992 nog stabiel, maar tot een kwart van de plaat is nu dunner aan het worden. Als de gehele West-Antarctische ijsplaat wegsmelt stijgt de zeespiegel wereldwijd met zo’n 5 meter. Grote kuststeden overal ter wereld verdwijnen dan in zee. Dat leek lange tijd een onwaarschijnlijk scenario maar met een verdubbeling van het verlies aan ijs per tien jaar dreigen de meest extreme voorspellingen werkelijkheid te worden.

Het onderzoek dat in vakblad Geophysical Research Letters verscheen, vergeleek 800 miljoen satellietmetingen van de ijsdikte tussen 1992 en 2017 met weersinformatie. “Vanaf het begin van de metingen in de jaren negentig is het dunner worden van de ijslaag een progressief proces dat zich in 25 jaar tijd steeds meer naar het binnenland heeft uitgebreid. Dat is snel in glaciologische termen,” aldus professor Andy Shepherd van Leeds University. “De snelheid van het verdwijnen van ijs wordt normaal gesproken gemeten in geologische tijdschalen, maar tegenwoordig spreken we in termen van een mensenleven,” zegt de hoofdonderzoeker bezorgd.

Ander onderzoek dat in januari verscheen toonde aan dat er sinds de jaren tachtig zes keer zoveel ijs is verdwenen op het gehele Antarctische continent. Vooral in het westen zijn de verliezen groot. Wetenschappers over de hele wereld waarschuwen al decennia dat de mensheid in actie moet komen om klimaatverandering tegen te gaan.

Bron(nen):   The Guardian