Plant en diersoorten gaan verdwijnen door de droogte

De aanhoudende droogte brengt de natuur onherstelbare schade toe. Dat stellen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in NRC. Vooral in het oosten van het land staan plant- en diersoorten op uitsterven als gevolg van de huidige droogte en die van vorig jaar. Het gaat om vlindersoorten zoals veenbesblauwtje; veenbesparel- moervlinder; veenhooibeestje. Op de Sallandse Heuvelrug is volgens Natuurmonumenten bovendien een „dramatische daling” te zien van het aantal kamsalamanders, heikikkers en diverse soorten libellen. Ravon, kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen, ziet volgens NRC een sterke afname van toch al zeldzame vissoorten als beekprik en elrits.

Bron(nen):   NRC