Nieuw probleem voor boeren: wratziekte bij aardappelen

Klimaat, natuur en milieu
dinsdag, 29 november 2022 om 8:08
wart disease
De uitbraak van de besmettelijke wratziekte in zeven aardappelpercelen in de Veenkoloniën zorgt voor grote onrust onder akkerbouwers in het gebied. Wratziekte is zeer besmettelijk, schrijft het Dagblad van het Noorden. Als je een besmetting op je akker hebt, mag je op dat land twintig jaar geen aardappels meer telen.
De schimmel, die bloemkoolachtige vergroeiingen op aardappelen en plant veroorzaakt, zit in de grond en kan worden overgebracht via machines.
,,Verspreiding van wratziekte gebeurt vooral door menselijk handelen, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautorieit ,,Via het verplaatsen van (poot)aardappelen, afval en aanhangende grond.’’
Daarnaast is verspreiding door de wind en via oppervlaktewater mogelijk. ,,Verspreiding kan dus in belangrijke mate voorkomen worden door gebruik te maken van schoon pootgoed, goed schoonmaken van machines en het tegengaan van verstuiving van grond’.
Na twintig jaar wordt gekeken of de ziekte uit de grond is verdwenen. Garantie daarop is er niet. Als de schimmel er dan nog is, wordt het teeltverbod verlengd.
De wratziekte baart de agrarische sector zorgen omdat er nog veel onbekend is over het ontstaan. Alle aardappelrassen zijn er vatbaar voor.