Steeds meer mensen eten biologisch. En daar hebben ze waarschijnlijk groot gelijk in

Klimaat, natuur en milieu
woensdag, 30 november 2022 om 9:49
anp 447688013
Biologisch voedsel is een stuk duurder, maar wint wel aan populariteit. Een groeiend aantal consumenten keert zich tegen het gebruik van grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Zij vinden de Europese pesticide-regelgeving niet streng genoeg.
En daar hebben ze groot gelijk in, volgens foodwatch. De Voedselwaakhond schrijft dat dertig procent van alle pesticiden goedgekeurd wordt voor verlenging zonder nieuwe risicobeoordeling, ook gifstoffen die door de EU-autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) als 'kandidaat voor vervanging' aangemeld zijn.
Zo is het gebruik van het controversiële bestrijdingsmiddel glyfosaat net nog verlengd tot december 2023, terwijl het definitieve EFSA-advies nog moet komen. "Glyfosaat is slechts het topje van de ijsberg: een op de drie momenteel goedgekeurde pesticiden in de EU wordt goedgekeurd door middel van een verlenging - zonder een hernieuwde en definitieve risicobeoordeling door de EU-autoriteiten. Dat is absoluut onverantwoord en onaanvaardbaar", legt campaigner Anke Bakker uit. "Het toelatingssysteem van de EU voor bestrijdingsmiddelen vertoont zoveel gebreken dat een hervorming dringend noodzakelijk is."
De toelating van 135 van de 455 momenteel goedgekeurde pesticiden is verlopen, maar wordt toch steeds verlengd zonder nieuwe veiligheidsbeoordeling. Zo is het neurotoxische deltamethrin al vanaf 2013 steeds verlengd, terwijl al duidelijk is dat het bijzonder gevaarlijke effecten kan hebben voor de mens.
Dit is geen nieuw probleem. Al in 2018 werd het capaciteitsgebrek bij de EFSA blootgelegd. Toch blijven boeren, omwonenden en de consument de schadelijke stoffen op hun bordje krijgen. En dan hebben we het nog niet eens over de slecht onderzochte potentieel schadelijke effecten die het combineren van bestrijdingsmiddelen met zich meebrengen. Er is alleen een maximaal aanvaardbare grens per landbouwgif opgesteld.
Bron(nen): Foodwatch