Zoogdieren zijn aan een comeback bezig in Europa: natuurbeleid werpt vruchten af

Klimaat, natuur en milieu
vrijdag, 02 december 2022 om 13:02
anp 409847241
Het aantal zoogdieren neemt toe. En dan hebben we het niet over de hoeveelheid mensen, want die grafiek gaat al eeuwen omhoog. Maar nu neemt ook het aantal bevers, bizons, zeehonden, vleermuizen, wilde geiten en jawel, wolven, sterk in aantal toe.
Oxford-wetenschapper Hannah Ritchie maakte voor Our World in Data een mooi overzicht van allerlei prachtige wilde zoogdieren die floreren op ons continent. De aantallen van sommige dieren, zoals de bever en de bizon, zijn in de laatste 60 jaar meer dan 165 keer zo groot geworden.
Ook gemsen, jakhalzen, lynxen, herten, otters, wilde zwijnen en de veelvraat (een marterachtige) zijn aan een enorme comeback bezig doordat weldoordacht natuurbeleid in vele Europese landen zijn vruchten afwerpt.
“Sommigen vragen zich af waarom ik positieve voorbeelden laat zien in een wereld waarin zoveel populaties van wilde dieren het moeilijk hebben of zelfs uitsterven. Leidt dat niet af van waar het werkelijk om gaat? Nee. We leren wat werkt, en wat niet werkt.”
“Het is belangrijk om te begrijpen hoe we de dierenwereld kunnen beschermen en herstellen. En te zorgen dat we meer van dit soort resultaatgerichte plannen verwezenlijken”, aldus Ritchie.