Gorby droomt nog steeds

In december 1991 mocht hij het licht uitdoen van de Sovjet-Unie, maar Michael Gorbatsjov is nog steeds een welkome gast op de opiniepagina's van prestigieuze westerse kranten. 
In de International Herald Tribune van vandaag roept hij op 'de staat terug te brengen', en poseert hij als de fatsoenlijke sociaal-democraat die hij misschien had willen zijn, maar als partijleider van een ten dode opgeschreven communistisch reuzenrijk - het 'evil empire' - nooit is geweest.
Het heeft iets aandoenlijks: hadden we toen maar naar hem geluisterd, en niet naar Margareth Thatcher en Ronald Reagan, dan was ons de huidige ellende bespaard gebleven.
 

Bron(nen):   International Herald Tribune