Pleidooi tegen borstvoeding

Voor jonge moeders is borstvoeding al lang geen keuze meer, het is een heilige plicht. Moeders van pasgeboren baby's moeten het maar eens proberen: publiekelijk zeggen dat ze na een maand willen overstappen op flesvoeding. Hun omgeving zal zich tegen hen keren. Hanna Rosin heeft het geprobeerd, en beschrijft haar ervaringen in het nieuwe nummer van The Atlantic Monthly. Ze werd behandeld als een paria. En zo gek waren haar opmerkingen nu ook weer niet, want nadat ze haar eerste twee kinderen keurig netjes een jaar lang de borst had gegeven, was ze na de geboorte van haar derde kind gestuit op een artikel waarin twijfel werd geuit over de enorme voordelen die borstvoeding zou opleveren voor de gezondheid van baby's.
Rosin begon alle onderzoeken die ze kon vinden, te lezen, en kwam tot een opmerkelijke bevinding. De voordelen van borstvoeding worden zwaar overdreven. De wetenschappelijke literatuur schetste een totaal ander beeld dan de propaganda voor borstvoeding. Uit gedegen onderzoeken blijkt dat borstvoeding misschien, heel misschien iets betere is voor de gezondheid van baby's, maar zelfs dan is het bewijs mager. Dit patroon keert steeds terug: als het gaat om het IQ, allergieën, cholestorol, leukemie zijn de voordelen nauwelijks aantoonbaar. Een mega-onderzoek van 25 jaar geleden - nog steeds een van de meest omvangrijke ooit gedaan - concludeert dat er geen aanleiding is voor een moeder om zich schuldig te voelen als ze haar kind geen borstvoeding wil of kan geven. De titel van het stuk in The Atlantic laat dan ook niets te raden over: "The case against breastfeeding."
De reacties van de gelovigen zullen ongetwijfeld fel zijn. Rosin is daarvan meer dan doordrongen, en gaat dan ook de confrontatie aan. "Hoe kan het toch dat bijna iedere moeder die ik ken is veranderd in een borstvoedingsfascist?", is bijvoorbeeld een van haar vragen. En haar conclusie is ook niet mals: ooit was de stofzuiger een symbool van onderdrukking voor de vrouw, - ze kon altijd bezig blijven met schoonmaken - maar die nu overgenomen door borstvoeding.

Bron(nen):   The Atlantic Monthly