Obama’s populariteit helpt niet in het buitenland

Barack Obama heeft nog steeds de uitstraling van een wereldster. Overal waar hij komt heerst opwinding onder het publiek. 
Maar zijn andere regeringsleiders daar ook van onder de indruk? Welnee. 
De Duitse commentator Josef Joffe, sinds jaar een dag een scherp waarnemer van de transatlantische gevoeligheden, legt uit dat Obama bij zijn eerste trip naar Europa helemaal niets heeft bereikt. 
Bij Angela Merkel stuitte hij op een ‘nein’ in zijn poging de Europeanen tot meer stimulansen van hun economieën te verleiden en er kwamen niet meer troepen voor Afghanistan. 
En dat zijn dan de bondgenoten. 
Zijn oproep tot een kernwapenvrije wereld werd door Noord-Korea beantwoord met een raketproef en wat betreft de opwarming van de aarde is de toon van de nieuwe Amerikaanse president wel anders, maar de rest van de wereld hoort ook nog steeds de stem van zijn voorganger. Enzovoorts, enzovoorts. 
Obama krijgt momenteel een snelcursus ‘hoe zit de wereld in elkaar’. Staten hebben – Charles de Gaulle zei het al – geen vrienden, maar belangen. 
En dat geldt nog steeds – change of geen change.

Bron(nen):   The Wall Street Journal