Waarom belastingverhoging niet werkt

In deze tijden van crises is de verleiding groot om de belasting te verhogen voor de hoogste inkomensgroepen – zoals in Groot-Brittannië is gebeurd en in veel Amerikaanse staten staat te gebeuren. Maar het is buitengewoon onverstandig.
De averechtse effecten zijn zo groot dat staten die de belasting voor veel-verdieners verhogen, in grote problemen komen. Dat schrijven de journalist Stephen Moore en de econoom Arthur Laffer in een veel gelezen opiniestuk in The Wall Street Journal, onder de kop "Pluk de rijken, verlies de rijken".
Uit een reeks van studies blijkt dat mensen met hoge inkomens verhuizen als hun belastingtarief wordt verhoogd. Het fenomeen van de Nederlandse fiscale vluchtelingen die een veilig heenkomen in België zochten, doet zich dus tegenwoordig ook voor in de Verenigde Staten. Er is sprake van een grote migratie van staten met hoge inkomstenbelasting, zoals Californië en New York, naar staten die veel minder of zelfs geen belasting heffen, zoals Texas en Tennessee.
Het gevolg is dat de werkgelegenheid in Californië en New York onder druk staat en bedrijven er wegtrekken. Het is ook geen toeval dat deze twee staten de grootste begrotingstekorten kennen.
In de staten met lage belastingen groeide de werkgelegenheid daarentegen sterk, evenals het gemiddelde inkomensniveau. De politici in bijvoorbeeld Texas realiseren zich ten minste dat ze niet alleen concurreren met andere Amerikaanse staten, maar ook met Europese landen, met Japan en met China.
Texas is samen met Georgia, North Dakota de enige staat die dit jaar een belastingverlaging wil doorvoeren. Heel verstandig, volgens The Wall Street Journal.

Bron(nen):   The Wall Street Journal