Schuld als smeermiddel van het kapitalisme

In een opiniestuk in de Financial Times legt Ben Funnell, beleggingsadviseur bij GLG Partners, haarfijn uit hoe het komt dat de wereldeconomie zo in het slop zit. 
Hij meent dat dit het gevolg is van buitensporig lenen door grote delen van de bevolking in Engeland en de VS, nodig om de levensstandaard op peil te houden in tijden dat een steeds groter deel van de welvaart terechtkwam in de handen van een kleine elite. 
Het inkomen van de 20 procent bestverdienende Amerikanen is de afgelopen veertig jaar met 60 procent toegenomen, terwijl het voor alle anderen in dezelfde periode met gemiddeld 10 procent is gedaald.
Waarom heeft deze stijgende inkomensongelijkheid niet tot revolutie geleid? Omdat er een makkelijker oplossing voorhanden was: lenen. Daartoe moest echter wel de rente kunstmatig laag worden gehouden.
Nu deze zeepbel is gebarsten, is het de vraag hoe de schuldenlast omlaag kan worden gebracht zonder de economie nog verder te ontwrichten. De kans is groot dat een door nóg meer schulden gefinancierde opleving van de economie kortstondig zal zijn en zal uitlopen op een inflatiegolf en een nóg grotere crisis. 
Funnell bepleit een drieledige strategie: verhoog de productiviteit door te investeren in onderwijs; laat mensen minder uitgeven dan ze verdienen; verhoog de belastingen en voorkom dat de inkomensongelijkheid nog verder oploopt.
Leuk bedacht, maar wordt het niet eens tijd om het systeem zelf onder de loep te houden?

Bron(nen):   Financial Times