Vive la France

Op Standejong.nl vonden troffen we een bijzonder artikel aan van Boudewijn van Houten over zijn recente literaire sensaties, ditmaal van Franse bodem.
In zijn laatste boek Een lichtzinnig leven deed hij al verslag van zijn lezende avonturen en ook hier op Standejong.nl wordt de lezer geheel gratis op het spoor gezet van goede boeken.
Van Houten geeft hoog op van de pocketreeks ‘tempus’ van uitgeverij Perrin in Parijs. De collectie omvat inmiddels een reeks populair-wetenschappelijke boeken van meer dan 250 titels. Over de economie, maar ook over het Derde Rijk en over de Tweede Wereldoorlog.
Het is amusant om te lezen met welke harstocht menig Frans auteur destijds met de Duitse bezetter heulde. Goed om te weten dat westerse intello’s niet pas in de jaren zestig een vrijage aangingen met verkeerde regimes…
De beste vondst in deze boekenreeks: ‘Historisch correct’ van Jean Sévillia. De adjunct-hoofdredacteur van Le Figaro behandelt hierin een twintigtal historische perioden waarover - dikwijls om politieke redenen - een boel onzin wordt gezegd: de kruistochten, het ancien régime, de Commune, het fascisme en nog zo het een en ander.
Van Houten: ”Ik had veel aan het hoofdstuk over de Algerijnse Oorlog, die de Franse intellectuelen graag maar ten onrechte voorstellen als een strijd tussen bloeddorstige Franse reactionairen en tedere, naar vrijheid hunkerende moslims. Het zat een beetje anders.”

Bron(nen):   Standejong.nl